Nytt taxibolag jobbar i hela Nyland

Bolaget har ett gemensamt telefonnummer som betjänar kunder från Hangö till Lovisa. I bakgrunden verkar ändå samma taxiföretag som tidigare.

ALLA UNDER SMMA TAK. Taxibilarna i Hangö, Ekenäs, Karis, Borgå och Lovisa kan beställas från samma telefonnummer.

Ett nytt nyländskt taxibolag föddes i början av månaden. I bakgrunden figurerar samma företag som tidigare, men med ett gemensamt namn och omkring 160 bilar och verksamhet i Hangö, Ekenäs, Karis, Borgå och Lovisa är det tänkt att musklerna nu ska ge bättre service. Tomi Wiiala, styrelseordförande i det nya bolaget och taxiföretagare i Borgå, säger att man jobbat på att skapa företaget i ungefär ett år och att verksamheten kördes i gång på måndagen.

– Vi började marknadsföra bolaget och jobba i nya lokaler den 3 oktober, säger Wiiala.

Nu frågar vi dessutom kunden i vilken kommun hen befinner sig.

Taxi Uusimaa Nyland, som det heter, innebär inte egentligen några stora synliga förändringar. Samma bilar som tidigare kommer att stå vid taxistolparna i varje enskild kommun. Det nya är att de nu samarbetar, där företagen tillsammans äger det nya företaget och att samma beställningsnummer gäller oavsett i vilken av de fem kommunerna kunden befinner sig.

– Nu frågar vi dessutom kunden i vilken kommun hen befinner sig.

Orsakerna till förnyelsen var enligt Wiiala en vilka att nå en jämn kvalitet på servicen.

– Vi vill också vara mera synliga, och det blir vi när allt är ett och samma företag. Det betyder också att taxibilarna är jämställda. En Lovisataxi kan till exempel plocka upp en kund i Borgå på vägen tillbaka.

Förnyelse på gång

I bakgrunden finns också den förnyelse inom taxitrafiken som är på gång. Regeringen lämnade en proposition om transportbalken till riksdagen den 22 september med förslaget att taxitrafiken förblir licensbelagd, men att antalet licenser skulle inte vara begränsat. Prisregleringen avskaffas också. Reformen ska enligt planerna träda i kraft sommaren 2018.

– Vi måste se reformen som en möjlighet. Den spelar en roll såtillvida att vi själva förstår att vissa kanske tänker att kunderna finns till för taxin. Själva vill vi tänka så att vi finns till för kunderna. Man ska få en taxi när man vill ha en. Med bolaget får vi gemensamma spelregler.

Däribland finns tanken att man ska veta exakt vad resan kostar.

– Om vi till exempel tänker en kund som åker till Vårberga så ska den vara säker på att resan inte sedan kostar femtio euro.

Taxi Uusimaa Nyland

Ägs av de fem taxibolagen i Hangö, Ekenäs, Karis, Borgå och Lovisa.

De gamla bolagen finns kvar, men finns nu under samma tak.

Det nya numret 0100-3344 når de gamla arbetstagarna i Borgå som förmedlar taxin till kunden.

ANDRA LÄSER