Mörskom vill öka samarbetet med grannkommunerna

Både inom biblioteksväsendet och inom tekniska tjänster planeras ett ökat samarbete med de närliggande kommunerna.

NÖJD. Inom kommunen har man bara positiva erfarenheter av ett ökat samarbete mellan närkommunerna.
06.06.2016 08:18 UPPDATERAD 06.06.2016 14:07
Kommunerna Mörskom, Askola och Pukkila har tre små bibliotek och nu planeras ett närmare samarbete.
– Mörskoms bibliotekarie, Anne-Maj Felin går snart i pension. Vi vill reda ut om Askola är villig att ta hand om biblioteksförvaltningen, då arbetet förutsätter en högskoleexamen inom branschen, säger Camilla Söderström, förvaltningsdirektör i Mörskom.
Från och med 2014 har Mörskom köpt 50 procent av bibliotekarietjänsten från Pukkila och har varit nöjd med bibliotekssamarbetet över kommungränsen.
Ifall Askola inte har möjlighet att ansvara för biblioteksförvaltningen anställer Mörskom en egen bibliotekarie vid årsskiftet.

Större område

Inom tekniska tjänster utökas samarbetet med Pukkila.
– Pukkilas tekniska personal börjar lyda under Mörskoms organisation. I praktiken fortsätter jobbet som förut för de anställda. Arrangemanget underlättar till exempel då personalen är sjukfrånvarande, säger Camilla Söderström.
I går behandlades ärendena på fullmäktigemötet.

ANDRA LÄSER