Äldre person i kläm under en gravsten i Sibbo

Alla helgonsdagen inleddes i dramatiska tecken på begravningsplatsen i Kyrkoby: räddningsverket larmades för att hjälpa loss en äldre person som hamnat i kläm under en gravsten vid halv åttatiden på morgonen.

Gravstenar kan orsaka både personskador och materiella skador om de faller omkull. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för skadorna som uppstår.
Oskar Skogberg
08.11.2021 12:28 UPPDATERAD 08.11.2021 12:29
Jourhavande brandförmannen på Räddningsverket i östra Nyland uppger på måndagen för ÖN att den äldre personen uppenbarligen hade tagit stöd av gravstenen för att kunna böja sig ner. Då hade stenen ramlat omkull och den äldre personens hand hade kommit i kläm. Brandförmannen var själv inte i tjänst på lördagen då olyckan ägde rum men säger att olyckor av det här slaget är mycket ovanliga.
– Jag har aldrig hört om liknande fall där räddningsverket fått rycka ut. Till all lycka verkar det inte ha handlat om en särskilt stor sten.
Bland andra Iltalehti skriver om olyckan och enligt tidningens uppgifter hjälpte räddningsverket den äldre personen att komma loss och skadorna granskades av ambulanspersonal.

Innehavarens ansvar

På Sibbo kyrkliga samfällighet beklagar församlingsträdgårdsmästare Pia Nyberg det skedda men konstaterar också att reglerna är klara.
– Jag känner inte till exakt vad som hänt och vilken gravsten det handlar om, men det är på gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravstenarna står stadigt. Om man märker att en gravsten börjar luta ska man kontakta ett stenhuggeri som säljer gravstenar eller en begravningsbyrå. De kan räta upp stenen.
Förutom personskador kan en gravsten som ramlar omkull även orsaka skador på gravstenarna invid.
– I sådana fall kan gravrättsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Så jag hoppas att folk minns att hålla ett öga på gravstenarna.
Nyberg säger att det är sällsynt men inte unikt att någon hamnar i kläm under en gravsten.
– Det har hänt att personer som inte vill stiga på graven i stället lutat sig över gravstenen från baksidan då de planterar blommor eller tänder ljus. Då finns det en stor risk för att gravstenen ramlar omkull även om den stått rak. Jag minns några sådana fall, men så vitt jag vet har det inte tidigare hänt att man varit tvungna att tillkalla räddningsverket.