Svenska församlingshemmets öde är nu spikat

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå har nu slagit fast att man säljer fastigheten på Runebergsgatan 24, där svenska församlingshemmet nu finns. Husets öde har varit en riktig långkörare.

Nu är det klart. Fastigheten där svenska församlingshemmet finns säljs. Det fattade gemensamma kyrkofullmäktige beslut om i torsdags.
Borgåförsamlingarnas fastighetsstrategi har stötts och blötts under en längre tid och en stor bil i strategin är fastigheten vid Runebergsgatan 24. Fastigheten är i dåligt skick och skulle behöva renoveras grundligt. På sitt möte förra veckan kom gemensamma kyrkofullmäktige till skott vad gäller svenska församlingshemmets öde – huset på Runebergsgatan 24 säljs. Men inte genast, för att huset ska kunna läggas ut till salu måste fastigheten utvecklas.
Nu kommer församlingarna att anhålla om ändring i stadsplanen för tomten för att dem ska kunna säljas.
Närmast på agendan står att hitta lämpliga hyresutrymmen för Borgå svenska domkyrkoförsamling. Man kommer också att se över hur Domkyrkogården kunde användas. De anställda vid den svenska församlingen får arbetsrum i fastigheten på Lundagatan 5, där det finska församlingshemmet finns. Någon tillbyggnad, som man tidigare planerade, vid Lundagatan 5 blir det ändå inte.
Kyrkoskatten i samfälligheten fanns också med bland ärendena, och skattesatsen för nästa år blir kvar på samma nivå som nu, 1,45 procent.
Intäkterna från kyrkoskatten är stommen i samfällighetens ekonomi, och 2019 var kyrkoskatteintäkterna 82,6 procent av de totala intäkterna. Medlemsantalet i kyrkan minskar, och med det skatteintäkterna. I slutet av 2019 hörde 69,2 procent av Borgås befolkning till kyrkan, och enligt prognosen har andelen minskat till 68,2 procent i slutet av det här året.

ANDRA LÄSER