Flera vattenläckage i Borgå – vattendistributionen stängs på området vid Bertilsvägen

Ett vattenläckage har uppstått vid Bertilsvägen i Hammars, meddelar Borgå vatten. Under veckoslutet läckte också ett vattenrör i Östermalm.

Vattnet stängs av tillfälligt i Hammars.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
23.01.2023 10:10 UPPDATERAD 23.01.2023 10:45
Läckaget är beläget mellan Hövägen och Emilsvägen på gång- och cykelvägen. Enligt Borgå vatten påbörjas reparationsarbetet under måndagen.
Vattendistributionen måste stängas på området under arbetet. Invånare uppmanas ta vatten i reserv från kranen före vattendistributionen avbryts. Vattenverket hämtar också en vattentank till korsningen av Bertilsvägen och Vetevägen varifrån man kan hämta vatten med egna kärl.
Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetsstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Gamla rör

Läckan på Bertilsvägen är inte det enda vattenläckaget som nyligen har drabbat invånare i Borgå. På veckoslutet sprang en vattenledning läck också vid Veckjärvivägen, i närheten av K-Supermarket i Östermalm.
– Det handlar om gamla gjutjärnsvattenrör från 1960-talet. Det kan hända att de har läckt en tid, men på grund av kölden tar det en tid innan läckagen blir uppenbara, säger Borgå vattens kundservicechef Jonas Sahlberg.
En betydande del av stadens vattenrör är sådana här gamla rör, men det betyder inte att alla kommer att springa läck inom kort.
– En del gjutjärnsrör har hållit bra i hundra år. Det är många andra faktorer, som till exempel jordmånen som påverkar deras livslängd.
Borgå vatten har utfört en hel del saneringsarbeten under det senaste året. Under vecka 4 påbörjas det senaste saneringsarbetet på Veteranvägen i Gammelbacka.
– Den främsta orsaken till saneringsarbetena är att utveckla dagvattennätet för att få bort regnvattnet från Hermansö reningsverk, säger Sahlberg.

ANDRA LÄSER