"Ge lokaltidningarna tilläggstid"

Lokaltidningarna, deras prenumeranter och annonsörer borde få tilläggstid för att visa vad de går för. Det tänker riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) föreslå ledningen för KSF Media. Hennes kampanj för att bevara tidningarna Östnyland och Västra Nyland löper ut på onsdag och hon anser att det skulle sitta bra med en slutspurt.

FANTASTISKT ENGAGEMANG. Mikaela Nylander vill tacka alla företag, föreningar och privatpersoner som engagerat sig i kampanjen Bevara lokaltidningarna. I östra Nyland har förutom Nylander även Melita Tulikoura och Nina Björkman-Nystén arbetat för att distribuera namninsamlingslistorna.

– Eftersom jag koordinerat kampanjen för östra Nylands del känner jag inte till de exakta siffrorna i väst. Men i östra Nyland har vi åtminstone 1 500 – 1 600 namn på papperslistorna och namninsamlingen på nätet har samlat kring 1 500 underskrifter. Den kan man skriva på fram till midnatt på onsdag och jag uppmanar alla att delta.

Så säger riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) som kallar allmänhetens uppslutning bakom lokaltidningarna för enastående.

– Det är en klar viljeyttring vi har med oss när vi träffar herrarna Bergh och Berg (Kaj-Gustaf, vd för Konstsamfundet respektive Jens, vd för KSF Media red. anm.) den 22 juni.

Rätt och mycket fel

Nylander säger att hon personligen kontaktats många gånger angående sparplanerna på KSF Media.

– Att lokaltidningarna ska bli lokala igen gör folk glada: Östnyland bevakar området Sibbo–Lovisa och Västra Nyland området Kyrksätt– Hangö. Men att tidningarna skulle utkomma bara två dagar i veckan går inte för sig ur prenumeranternas och annonsörernas synvinkel: de vill ha fler tidningar per vecka. Om det här råder det en klar samstämmighet i regionen.

Nylander hoppas att KSF Medias ledning ska lyssna på folkopinionen och hon vill komma med en spelöppning:

– Mitt förslag är att lokaltidningarna i öst och väst skulle få en begränsad tilläggstid för att förbättra sitt resultat. Då skulle det vara upp till bevis för prenumeranter och annonsörer att visa att de vill ha genuint lokala lokaltidningar. Att de vill ha tillbaka det de gick miste om när de inte så lyckade produkterna lanserades.

Nylander tycker att de nya lokaltidningarna borde utkomma oftare än två dagar i veckan men i övrigt tar hon inte ställning till utgivningsfrekvensen.

– Det handlar ju om pengar och någon måste täcka kostnaderna under prövotiden.

Sten på bördan

Tidningarnas redan tidigare ansträngda situation blev inte lättare i början av 2012 då regeringen, där också SFP satt med, införde en mervärdesskatt på 9 procent för tidningsprenumerationer. Var det ett felaktigt beslut nu i efterskott?

– Det var ett av många tråkiga beslut som regeringen fattade och jag räknar med att beslutet står fast, tyvärr. En annan sak är den parlamentariska arbetsgruppen som funderar på Yles framtid. Det blir intressant att se vilka slutsatser den kommer fram till.

Kan man rent av se det som populistiskt att SFP först är med och drar ut proppen ur båten och sedan är förvånad när den börjar sjunka?

– Det skulle vara en mycket märklig tolkning. Som jag sade så fattade regeringen många svåra beslut och det är ju inte bara momsen som tynger tidningarna. Andra saker är övergången från papperstidningar till digital utgivning och att annonsörerna söker nya marknader via Google och Facebook. Om man vill kan man ju alltid se det som populism när politiker engagerar sig i något men jag tycker det är politikernas uppgift att föra fram alternativ: KSF har gjort ett val att gå ner till två utgivningsdagar för lokaltidningarna medan HBL fortsätter som en sjudagarstidning. Vi vill föra fram att det finns andra lösningsmöjligheter. Och jag tror inte alla människor som engagerat sig i kampanjen anser att det skulle handla om populism.

Du kan delta i namninsamlingen fram till midnatt på onsdag. Kampanjen finns på adressen www.skrivunder.com/bevara_lokaltidningarna

ANDRA LÄSER