Lovisa och Sibbo med i vänskolprojekt mellan finsk- och svenskspråkiga skolor

Hanaholmens Svenska nu-nätverk och Svenska folkskolans vänner har inlett ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under ett läsår.

Sammanlagt 18 skolor valdes ut till ett nytt vänskolprojekt som startar på hösten 2021. Arkivbild.

Nätverket Svenska nu samarbetar med Svenska folkskolans vänner (SFV) under läsåret 2021–2022 genom ett omfattande vänskolprojekt. I projektet kommer svenskspråkiga skolor att jobba tillsammans med finskspråkiga skolor.

Syftet är att sänka tröskeln för samarbete över språkgränsen och att ta fram goda modeller för fungerande vänskolverksamhet. Sammanlagt 29 skolor ansökte om att få vara med i det nya projektet.

Svenska nu och SFV har gått igenom skolornas ansökningar och format lämpliga skolpar.

”Kvaliteten på ansökningarna var god och vi är glada över att det i skolparen ingår såväl den grundläggande utbildningens lägre och högre årskurser, gymnasier som en språkbadsskola”, säger Svenska nu-nätverkets styrgruppsordförande Gunvor Kronman i ett pressmeddelande.

De valda skolorna finns runtom i hela Finland.

”I projektet ingår skolor som samarbetar i sin egen region samt skolor med ett större geografiskt avstånd till varandra. Verksamhetsformerna kan variera, men vi hoppas att projektet kan utmynna i bestående samarbetsstrukturer”, säger Niklas Wahlström vid SFV.

Valda skolpar till vänskolprojektet

Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla) och Kuopion klassillinen lukio (Kuopio).

Helsinge Gymnasium (Vanda) och Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio (Tammerfors).

Karis svenska högstadium (Raseborg) och Kosken koulukeskus (Imatra).

Katedralskolan (Åbo) och Puolalanmäen lukio (Åbo).

Korsholms gymnasium (Korsholm) och Ylöjärven lukio (Ylöjärvi).

Lovisa Gymnasium (Lovisa) och Rauman Lyseon lukio (Raumo).

Norra Korsholms skola (Korsholm) och Niittylahden koulu (Joensuu).

Näs skola (Larsmo) och Leppätien koulu (Sibbo).

Terjärv skola (Kronoby) och Kaustisen keskuskoulu (Kaustby).

ANDRA LÄSER