Vem får träffas? Restriktionerna gäller inte föreningar i sig, men kanske lokalen där medlemmarna träffas

Hur påverkar de rådande coronarestriktionerna föreningsverksamheten? Får syföreningar, släktforskare och körer samlas som normalt? Det beror på förening och lokal, säger överinspektör Meiju Heikkinen på Regionförvaltningsverket.

Det går fortfarande bra att hålla ett månadsmöte med det vanliga syföreningsgänget, dricka kaffe med bulle och avhandla sedvanliga ärenden, trots restriktionerna. Föreningar berörs inte av dem, så länge verksamheten riktar sig endast till egna medlemmar och lokalen där man träffas inte är avsedd för idrotts-, sport-, nöjes- eller rekreationsverksamhet.
05.01.2022 09:08
Kan medlemmar i olika föreningar fortsätta med sin hobby under pågående coronarestriktioner? Det är inte helt lätt att svara på den frågan, dels för att det finns olika restriktioner som gäller offentliga sammankomster och användning av lokaler, dels för att det inte finns en klar siffra på hur många föreningsmedlemmar som får samlas. Det gäller att tolka olika paragrafer rätt.

Två olika begränsningar

I Nyland är alla offentliga tillställningar och möten som ordnas inomhus förbjudna i tre veckor, oberoende av deltagarantal. Den aktuella tidsperioden är från den 28 december 2021 till den 17 januari 2022.
I Nyland är vissa kundutrymmen och lokaler för allmänheten stängda i två veckor från den 28 december 2021 till den 10 januari 2022.
Coronapasset kan inte användas som alternativ till dessa begränsningar.
Regionförvaltningsverket baserar sina beslut främst på dessa paragrafer:
Paragraf 58 c: De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar gäller fortfarande, de används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen. De gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i alla offentliga utrymmen.
Paragraf 58 d: Beslut som gäller användningen av utrymmen omfattar idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationslokaler. Arrangören måste se till att verksamheten ordnas på så sätt att närkontakter mellan personer som deltar kan förebyggas, genom att begränsa antalet kunder i lokalen och sprida ut kundplatserna.
Överinspektör Meiju Heikkinen på Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättar vad som gäller i föreningsvärlden just nu.
– Föreningsverksamheten omfattas inte av Regionförvaltningens restriktioner. Det betyder att vi inte räknar en förenings egna möten och sammankomster som offentliga tillställningar. Medlemmarna i en förening får fortsättningsvis träffas och hålla exempelvis stadgeenliga möten, säger Meiju Heikkinen.
Hon betonar att det här gäller uttryckligen möten för de egna medlemmarna.
– Om tillställningen är öppen för allmänheten, exempelvis en introduktionskurs för blivande medlemmar, så är det däremot inte tillåtet, specificerar hon.
Det betyder att syföreningar, släktforskare, marthor och andra föreningar fortsättningsvis kan träffas i sina egna lokaler, med sitt eget gäng. Men det gäller inte alla föreningar. Exempelvis körer och teatergrupper får inte träffas just nu.
– Den andra restriktionen som förhindrar föreningsverksamhet gäller lokaler som är ämnade för en viss slags verksamhet, de omfattas av paragraf 58 d. Lokaler där man utövar körsång eller teaterkonst, som konsertlokaler, festsalar och teaterscener, omfattas av den här paragrafen. Alla sådana lokaler måste hållas stängda i två veckor, den nuvarande begränsningen gäller till den 10 januari. Enligt den info jag har just nu kommer perioden att förlängas med ytterligare två veckor, säger Meiju Heikkinen på tisdagsförmiddagen.
Hon syftar på lagen om smittsamma sjukdomar, det är baserat på den som Regionförvaltningsverken utfärdar sina restriktioner. Enligt lagen måste arrangörer förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt. I Nyland är alla offentliga tillställningar oberoende av deltagarantal förbjudna i tre veckor.

Hur många föreningsmedlemmar får samlas på ett möte?

– Det finns ingen exakt siffra på det, eftersom restriktionerna inte gäller föreningsverksamhet för egna medlemmar. Men om exempelvis en bolagsstämma lockar över hundra medlemmar så tolkar vi det nog som en offentlig tillställning och då får den inte ordnas just nu.

Får föreningar bjuda in externa gäster, som föreläsare eller experter, till sina möten?

– I princip ja, om det handlar om enstaka gäster och tillställningen annars är sluten. Men å andra sidan så lyder den allmänna rekommendationen att man ska undvika alla onödiga kontakter så länge restriktionerna är i kraft. Så om mötet med experten inte nödvändigtvis måste hållas under de närmaste veckorna så går det kanske att flytta fram det till en senare tidpunkt? föreslår Maiju Heikkinen.

ANDRA LÄSER