Intresset avgör företagshusets öde

Bara tillräckligt många företagare förbinder sig att flytta in kan ett företagshus i Ådalen i Nickby snabbt bli verklighet.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR. Sibbos näringschef Rauno Tiainen hoppas att ett företagshus kunde vara en verklig energispruta för Nickby.
20.03.2018 11:23
Det var under Sibbomässan förra sommaren som representanter för kommunen, föreningen Sibbo företagare och olika lokala företag började diskutera behovet av mindre kontors- och affärslokaler i Nickby.
– Under åren är det många företag som hört sig för om just små lokaler och det skulle vara roligt att kunna ge dem ett annat besked än att "tyvärr finns det inte", säger Sibbos näringschef Rauno Tiainen.
Han räknar med att ett nybygge kunde vara en verklig energispruta som ökar utbudet av såväl specialaffärer som arbetstillfällen.
Sedan början av 2016 har kommunen hyrt ut åtta arbetsrum i Bubbishuset och enligt Tiainen har efterfrågan på dem konstant varit stor. Bland annat av det här kan Tiainen dra slutsatsen att det skulle finnas behov av ett företagshus.
Under åren är det många företag som hört sig för om just små lokaler och det skulle vara roligt att kunna ge dem ett annat besked än att 'tyvärr finns det inte'.
Nu har projektet framskridit så långt att en tomt reserverats i Ådalen där företagshuset i två våningar med en sammanlagd yta på 2 000 våningskvadratmeter kunde byggas. Fastighets- och byggbolaget Wasagroup har också gått med i projektet och lovar att företagshuset kan bli verklighet med snabb tidtabell bara tillräckligt många företag förbinder sig att hyra in sig med längre kontrakt.

Sprida information

Tiainen har skickat ut en förfrågan till ungefär tusen företag i regionen om deras behov av lokaler i det planerade företagshuset. Hittills har intresset ändå inte varit mer än ljummet.
– Många företag har ju redan verksamhetsställen och få kan förbinda sig att flytta till ett företagshus som eventuellt blir av. Men jag tror att bara planerna blir mer konkreta och vi får ut information om huset kommer intresset att öka. Efter att Sipoon Sanomat nyligen skrev om saken är det många företag som tagit kontakt med kommunen, senast i dag.
Tiainen säger att nybygget enligt planerna ska förverkligas helt med privata pengar och i privat regi. Kommunens roll är att tillhandahålla tomten och eventuellt att hyra in sig i det färdiga huset.
– En möjlighet är att vi hyr 200–300 kvadratmeter som vi delar in i mindre rum eller bås. De här rummen kan vi hyra ut för kortare eller längre tid till folk som vill jobba på distans. Det här konceptet har blivit populärt på många håll.
Tiainen säger att till exempel nätverket Sipoo Digital Village, som är en sammanslutning av aktörer som arbetar med frågor och lösningar kring digitaliseringen, kunde hyra in sig i en del av båsen.
– Jag hoppas att företagshuset kunde bli en samlingspunkt där man jobbar med digitala tjänster. Jag hoppas också på samarbete med högskolor och universitet.

"Nu tid att agera"

På Wasagroup säger försäljningschef Arto Haavisto att så gott som hela företagshuset bör vara uthyrt innan man går in för att bygga. Tanken är att en av Wasagroup Funds fastighetsplaceringsfonder finansierar bygget och blir ägare till företagshuset som uppförs av Wasagroup som byggherre. Fastighetsplaceringsfonden skulle bli hyresvärd för företagen i företagshuset.
– Vi har redan bokat in möten med en del nationella kedjor som visat intresse för att etablera sig i Nickby. Men det finns ännu inga färdiga kontrakt.
Haavisto säger att det skulle vara mycket positivt om kommunen kommer med som hyresgäst och han uppmanar alla intresserade företagare i östra Nyland att kontakta företaget eller kommunen.
Nu är det rätt tid att agera för dem som är intresserade. Jag hoppas att saken kan avgöras ännu under våren eller försommaren.
– Både för Sibbo som ägare av tomten, för området Ådalen och för oss skulle det vara bra att så fort som möjligt få klarhet i om det finns efterfrågan på ett företagshus. Nu är det rätt tid att agera för dem som är intresserade. Jag hoppas att saken kan avgöras ännu under våren eller försommaren.

Bra för ekonomin

Rauno Tiainen säger att företagshuset kan föra med sig positiva saker på en bred front. För det första kunde det hjälpa till att öka utbudet av arbetstillfällen i kommunen och för det andra kunde det leda till att Sibboborna får tillgång till fler tjänster inom kommunens gränser.
– För dagligvaruhandelns del ser läget ganska bra ut i Sibbo men när det gäller mer specialiserade butiker, som till exempel klädbutiker och butiker som säljer sportartiklar, är situationen sämre. Inom vissa segment rinner 60–100 procent av pengarna utanför kommunen. Det är ju synd eftersom Sibbobornas köpkraft hör till de högsta i landet.
Tiainen vill ändå påminna om att byggnaden i sig inte är en garanti för att allt det här skulle bli verklighet.
– Men med företagshuset skulle vi kunna erbjuda intresserade företag möjligheten att etablera sig i kommunen.

ANDRA LÄSER