I framtiden kör du din Google-bil till din Amazon-matbutik för att betala med dina Facebook-dollar. Eller?

Konsumerism och kommersialism kan vara knepiga att koppla till kulturen i stort. Hur stora offentliga medel ska vi egentligen använda på kulturen?

Det är inte svårt att föreställa sig en helkommersiell framtid, åtminstone om man tillåter sig en stor dos cynism och satir.

ANDRA LÄSER