Kolumn: Känsligt förr och nu

Kanske att vi tvingas inse att det är med dataläckor som med det coronavirus vi nu plågas av: vi kommer aldrig att slippa dem.

Längst ner till höger, bland annonserna på sista sidan i Östra Nyland, tisdagen den 13 maj 1941, kan vi under rubriken Diverse läsa följande korta text: ”Härmed får jag meddela, att jag härefter icke ansvarar för de skulder min hustru Agnes gör. Gammelby, den 12 maj 1941. Lennart Tallberg.”

ANDRA LÄSER