Två vill ta över kaféet på Svartholm

Även förbindelsetrafiken mellan Lovisa och Svartholm fick två anbud.

Nästa vecka klarnar det vem eller vilka som sköter kaféet på Svartholm de närmaste åren.
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
20.01.2023 13:22
Lovisa stad söker en företagare som är intresserad av att driva Svartholms kafé under åren 2023-2025. Två anbud har lämnats in. 
Samtidigt har staden begärt anbud på förbindelsetrafiken mellan Lovisa och Svartholm. Även där lämnades två anbud in inom utsatt tid.
Livskraftsutvecklare Petri Paimander säger att alla anbuden är granskade och jämförda, och förslag till vilket eller vilka företag som från och med i sommar sköter om trafik och kafé behandlas i näringslivs- och infratstrukturnämnden på torsdag.

ANDRA LÄSER