Borgåabiturient knep första pris i uppsatstävling

Svensklärarna i Finland och Svenska kulturfonden belönar finskspråkiga abiturienter i en årlig uppsatstävling på svenska. Årets vinnare är Vanamo Wettig från Linnankosken lukio i Borgå.

Vanamo Wettig, Christoffer Strandberg, Leo Heikkilä och Kerttu Pöllänen.
23.05.2023 14:25 UPPDATERAD 23.05.2023 14:36
Varje år belönar Svensklärarna i Finland och Svenska kulturfonden tre finskspråkiga abiturienter i en svenskspråkig uppsatstävling. I år var det skådespelaren och komikern Christoffer Strandberg som utsåg de vinnande uppsatserna. 
Han valde att uppmärksamma texter där skribenterna personligt, insiktsfullt och berörande lyckats beskriva vad svenskan betyder för dem.
Första pris gick till Vanamo Wettig från Linnankosken lukio i Borgå, andra pris till Kerttu Pöllänen från Ressun lukio i Helsingfors och tredje pris till Leo Heikkilä från Kouvolan lukio. 
Uppsatstävlingen riktar sig till finskspråkiga abiturienter i hela landet. Med hjälp av tävlingen vill svensklärarna och Svenska kulturfonden uppmuntra abiturienter att uttrycka sina tankar och åsikter på svenska. I år deltog 118 abiturienter från 40 olika gymnasier i tävlingen. 
Vanamo Wettigs uppsats, som tog första pris, beskrevs så här:
Texten vittnar om både självinsikt och en stor reflektionsförmåga hos författaren. Genom att så specifikt och oförskönat skildra den lokala språkverkligheten i sin hemtrakt lyckas Vanamo även bjuda på viktiga allmännyttiga insikter om språkundervisning. Vi lär oss än en gång hur avgörande den egna inställningen är när det kommer till att lära sig ett nytt språk. Må det inspirera oss alla!
Läs Vanamos uppsats här.
Första pris är ett stipendium på 2 000 euro som vinnaren kan använda för att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller till en resa till en nordisk stad. 
Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska.

ANDRA LÄSER