Praotiden är viktig för ungdomarna och även arbetsgivarna kan dra nytta av den

Just nu är många niondeklassare ute på praktik. Varje tonåring måste förbereda sig inför arbetslivet, men att börja arbeta är inte så lätt som man tror. 

Fabian Hellström och Ida Klemola trivs väldigt bra på sina praoplatser. 
03.02.2023 13:43
Den obligatoriska praktiska arbetslivsorienteringen (prao) på två veckor är ett bra sätt för ivriga tonåringar att komma in i arbetslivet.  Den unga får en chans att prova på ett yrke som intresserar, och det är också lönsamt för företagen, eftersom de inte behöver betala lön åt praktikanterna.  Trots det förstår inte alla företag idén med prao, fastän många elever söker plats varje år. 

Möjlighet för ungdomar

Femtonåriga Fabian Hellström gör sin prao på Eklöfska skolan i Tolkis. Där får han följa med skolans andraklassare, fungera som rastvakt och även spela fotboll med eleverna, som gjort honom populär. Hellström går på nian i Strömborgska skolan. Praoperioden är två veckor och obligatorisk.
Det är bra att ha två veckor prao istället för att hela tiden vara i skolan. Det är skönt med en paus från skolan.
– Det är bra att ha två veckor prao istället för att hela tiden vara i skolan. Det är skönt med en paus från skolan, säger Hellström.
Han har själv gått lågstadiet i Eklöfska skolan, så för honom är platsen redan bekant. Trots det verkade det intressant att få se hurdant det är att jobba där.
– Jag kontaktade rektor Johan Öhberg, som svarade att det passar bra att jag kommer på prao, och att jag ska möta honom vid skolan. Sedan gav jag ett papper åt Öhberg som han fyllde i, och efter det presenterades jag för lärare Katarina Wahlstedt
Det är också roligt att se tidigare elever och erbjuda dem jobb vid skolan, och ungdomar behöver ha möjligheter att komma in i arbetslivet
Hellström tycker att det var lätt att få en praoplats, och Katarina Wahlstedt för sin del uppskattar möjligheten att ha en extra vuxen i klassrummet. 
– Det är också roligt att se tidigare elever och erbjuda dem jobb vid skolan, och ungdomar behöver ha möjligheter att komma in i arbetslivet. 
Wahlstedt rekommenderar starkt att flera arbetsplatser tar emot elever på prao.

Prao kan ge sommarjobb

Möjligheterna att hitta praoplatser har blivit bättre. Flera företag börjar ta emot praktikanter, som ger unga en chans att pröva på det de vill. Det är extremt viktigt att ge ungdomar en chans att pröva olika yrken eftersom det kan påverka deras framtida planer.  Men det är inte bara för att pröva på arbetet som man söker efter en plats. 
För femtonåriga Ida Klemola ger praotiden även en möjlighet till sommarjobb. Hon är praktikant i kaféet Glassikko i Gamla Borgå.
- Det är roligt att vara på prao. Man får lära sig nya saker och träffa människor. 
Hon har många uppgifter, som att ta emot kunder, städa och sälja glass.
Ida Klemola hoppas på sommarjobb i Glassikko.
Också Klemola säger att det var lätt att få en praoplats. Hon tipsar om att det viktigaste är att våga fråga. Själv gick hon in till Glassikko och frågade om det var möjligt att få en praoplats. Nu tänker hon också söka sommarjobb vid samma ställe.
- Det här är mycket bättre än att vara i skolan, säger Klemola, som liksom Fabian Hellström går i Strömborgska skolan.
Ida Klemola säger att hon verkligen kan rekommendera praotiden, eftersom den ger massor med möjligheter och kunskaper som är bra att ha med tanke på framtiden.

ANDRA LÄSER