Byggarbetet i Nimbushuset börjar på måndag med omfattande rivningsarbeten

Arbetet med att bygga om lokalerna som Borgå stad äger i Nimbushuset till kontorsutrymmen påbörjas med rivningsarbeten på måndag. Arbetet kommer att orsakar bland annat ändringar i trafikarrangemangen på Lundagatan.

På måndag inleds rivningsarbeten i Nimbushuset.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
23.09.2022 11:19 UPPDATERAD 26.09.2022 12:14
Ombyggnaden av Nimbushuset i centrum av Borgå ska nu komma i gång. Meningen är att cirka 200 anställda vid Borgå stad får nya arbetsrum på andra till fjärde våningen.
Lokalerna har tidigare använts som utbildningsutrymmen. Att bygga om till moderna arbetsutrymmen kommer att kräva omfattande byggnadstekniska ändringar vilket betyder att arbetet görs i olika faser.
Arbetet börjar med rivningsarbeten som kommer att pågå i cirka tre månader. Det betyder att man avgränsar ett cirka 40 kvadratmeter stort område på Lundagatans trottoar och parkering framför Nimbushuset. Själva arbetet sker i andra till fjärde våningen.
Fottrafiken kommer att dirigeras till andra sidan av Lundagatan under arbetets gång.
Efter att rivningsarbetet är klart i slutet av året påbörjas det egentliga byggarbetet. Utrymmena ska stå klara till hösten 2023.
Efter det kommer man att inleda renoveringar i byggnadens första våning, i Posintras lokaler. Det arbetet förväntas bli klart i februari 2024.
ÖN kontaktade Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz för att förtydliga om staden har ytterligare planer för lokalerna.

Är staden ute efter hela Nimbushuset, det vill säga också Posintras, Huoneistokeskus och Nordeas utrymmen?

– Staden är inte ute efter att ta över Nimbushuset och andra aktörers utrymmen. Med Posintra diskuteras dock möjligheten att fördjupa samarbetet och en möjlighet kunde vara gemensamma utrymmen för kundbetjäning, svarar von Schoultz via mejl.
Artikeln är uppdaterad med en kommentar från Fredrick von Schoultz.

ANDRA LÄSER