Riva eller spara, det är frågan. Nu kategoriseras Borgås fastigheter

Borgå stad har för första gången kategoriserat alla sina fastigheter för att få en tydlig översikt över dem. Portföljsättning ska stödja den långsiktiga fastighetsledningen och stöda beslutsfattandet.

Borgågården dyker upp med jämna mellanrum till debatt. Stadsstyrelsen har i omgångar diskuterat ifall man kan ha förskola och annan verksamhet där, men byggnaden har hittills varit för dyr att renovera. Nu är den på förslag till försäljning.

Fastigheterna i Borgå har för första gången delats upp i tre portföljer: bevaras, utvecklas eller realiseras. Stadsarkitekt Markku Partanen säger att tanken med portföljerna är att kategorisera stadens fastigheter och framför allt förtydliga i vilket skick de är.

ANDRA LÄSER