Bioavfall ska sorteras i alla egnahemshus

Snart ska bioavfall sorteras separat i alla fastigheter – även i egnahemshus – i de största tätorterna i landet. Om ett år gäller det Rosk'n Rolls kunder i centrum av Borgå och om två år i Nickby och Söderkulla i Sibbo.

Snart ska också småhus sortera bioavfall skilt från annat avfall.
29.03.2023 10:19
Varje bostadsfastighet i tätorter med över 10000 invånare ska sortera sitt bioavfall skilt från övrigt avfall. Det stipuleras i den nya avfallslagen och skyldigheten gäller såväl flervåningshus som egnahemshus. 
Skyldigheten att sortera bioavfall betyder att man antingen ska ha ett bioavfallskärl och komma överens om tömning av det eller kompostera sitt bioavfall själv. Komposten måste vara värmeisolerad och skyddad från skadedjur och man måste anmäla att man komposterar avfallet till avfallshanteringsmyndigheten.
På Rosk’n Rolls verksamhetsområde utvidgas sorteringsskyldigheten till småhus områdesvis, med början i västra Nyland där tätortsområdet i Lojo ska sortera allt bioavfall från den första september i år. Första april 2024 står Borgå i tur och ett år senare tätorterna i Nickby och Söderkulla. 
Statistikcentralens officiella, statistiska tätortsavgränsning har använts som utgångspunkt för gränsdragningen. Sorteringsskyldigheten gäller också fritidsbostäder på de berörda områdena.

Brev att vänta

Rosk’n Roll tar kontakt med de kunder som hör till områden med sorteringsskylldighet. Ungefär ett halvt år innan insamlingen börjar skickar avfallsbolaget brev till alla fastigheter som berörs och som inte anmält att man själv komposterar avfallet.
Den som bor i småhus kan hyra ett bioavfallskärl av Rosk'n Roll, eller köpa ett eget. Om ett eller två hushåll använder ett kärl ingår hyran i priset för tömningen.
Det finns olika slags avfallskärl för bioavfall, och har man ett ventilerat kärl kan man beviljas längre tömningsintervall. Det ventilerade avfallskärlet förutsätter att bioavfallet packas i en papperspåse och också att man kontrollerar bioavfallets fuktighet.
På avfallsbolagets webbplats finns mera information om sortering av bioavfall.

ANDRA LÄSER