Barometer: Stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa starkare än för två år sedan

De allmänna attityderna till psykiska problem har förbättrats ända sedan 2005, visar en barometer om psykisk hälsa. Men jämfört med år 2019 har många resultat försämrats.

Nästan fyrtio procent av de som svarat på barometern uppger att de skäms för att söka vård för psykisk ohälsa, enligt Centralförbundet för mental hälsa. Foto: Jennifer Granqvist/SPT

Fyra av fem som insjuknat i psykisk ohälsa upplever att stigmat kring sjukdomen fortfarande är stark. Nästan sextio procent upplever dessutom att andra människor undviker dem på grund av deras diagnos. Det visar en barometer om psykisk hälsa som Centralförbundet för mental hälsa publicerade på måndagen.

Nästan fyrtio procent av de som svarat på barometern uppger också att de skäms för att söka vård för psykisk ohälsa.

Resultaten har klart försämrats sedan 2019, enligt förbundet. Då ansåg färre än hälften att diagnosen är stigmatiserande och trettio procent uppgav att de skäms för att söka vård.

Olavi Sydänmaanlakka, verksamhetsledare vid centralförbundet, kan inte uppge någon entydig orsak till det försämrade resultatet. De allmänna attityderna till psykiska problem har ändå förbättrats ända sedan 2005.

"Även om tröskeln för att tala om psykiska problem har sänkts och attityderna generellt har förbättrats, verkar det som att beredskapen att möta psykiska problem i vardagliga situationer inte ligger på samma nivå", säger Sydänmaanlakka i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER