Fler arbetslösa under sommaren

Antalet lediga jobb har minskat i Östnyland under juni, samtidigt som arbetslösheten har ökat jämfört med situationen i maj. Om man ser till läget för ett år sedan ser det däremot mycket bättre ut.

Sysselsättningsgraden är bättre än för ett år sedan men sämre än i maj.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
27.07.2022 17:09
De nya sysselsättningssiffrorna från slutet av juni har offentliggjorts. 
Lovisa ligger på en tredje plats från slutet i Nyland, med en arbetslöshetsgrad på 10,7 procent. I Lappträsk är 10,3 procent av den arbetsföra befolkningen utan arbete, i Borgå 9,8 procent och i Sibbo 6,9 procent.
Det har skett en förändring till det sämre jämfört med siffrorna från slutet av maj i alla kommuner utom i Lappträsk där situationen är oförändrad.
Särskilt i Borgå syns en stor förändring, från 8,9 procent arbetslösa arbetssökande i maj till 9,8 procent i juni.
Samtidigt har antalet lediga jobb minskat i Lovisa, Sibbo och Lappträsk jämfört med i maj. I Borgå fanns det däremot fler lediga jobb i juni, 689, än i maj, 672.

Positivt jämfört med 2021

Om man i stället jämför med sysselsättningsgraden och antalet lediga jobb för ett år sedan, i juni 2021, ser det däremot mycket bättre ut i alla kommuner, och i hela Nyland. I Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk har andelen invånare som har ett jobb ökat med en fjärdedel jämfört med situationen för ett år sedan.
När man i stället ser till de långtidsarbetslösa som varit arbetslösa över två år är situationen däremot dyster. I hela Nyland hade 22 809 personer varit utan jobb i över två år i slutet av juni och det är en tillväxt på över 25 procent jämfört med läget för två år sedan.

ANDRA LÄSER