Fortfarande 1 000 förlossningar som gräns

Det nya förslaget till jourreform som lades fram av social- och hälsovårdsministeriet på torsdagen innehåller fortfarande en klausul om att ett förlossningssjukhus måste ha minst 1 000 förlossningar per år.

TOM FÖRLOSSNINGSSAL. Inga betydande skärpningar i kriterierna kring förlossningsjour, men nog på många andra områden, innehåller den nya jourförordningen.
Stina Jäderholm
19.05.2016 15:24 UPPDATERAD 19.05.2016 16:16
– Det ryktades att antalet skulle stiga, men det har det inte gjort, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, SFP. Däremot finns det en ny infernalisk bestämmelse, sjukvårdsdistriktets styrelse måste vara enhälligt för en ansökan om undantagstillstånd om den ska gå vidare till ministeriet.
– Jag vidhåller min åsikt att sjukhusnämnden i Borgå borde föra en ansökan om undantagstillstånd till sjukvårdsdistriktet.
I förslaget står att vissa funktioner kommer att läggas ner vid de minsta sjukvårdsenheterna, som vid Borgå sjukhus.
Vilka funktioner det handlar om klarnar under de närmaste dagarna.
– Jag måste först läsa igenom förslaget ordentligt och kan först efter det kommentera hur servicen i Borgå berörs, säger Pia Nurme, social- och hälsovårdsdirektör.