Vårt dagliga bröd, giv oss i dag

Människan blev bofast och började odla växter för sitt uppehälle för cirka 12 000 år sedan. Jordbruk och hållande av djur ledde till att antalet människor ökade snabbt, till uppkomsten av strukturerade samhällen och det vi idag kallar civilisation. Jordbruket ledde också tidigt till att vi började baka bröd i olika former.