Helén Kurri: Bostadsmässan gynnar Lovisa – men till vilket pris?

Om solen lyser i juli kan bostadsmässan i Lovisa bli en succé. Men de ekonomiska riskerna är stora. Hur stora vet vi inte eftersom det hör till de uppgifter som är sekretessbelagda.

LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
18.01.2023 16:21 UPPDATERAD 19.01.2023 08:11
Den 10 oktober 2018 var en glädjens dag i Lovisa. Andelslaget Finlands Bostadsmässa beslutade att Drottningstaden skulle stå värd för bostadsmässan 2023.  Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom bjöd invånarna på bubbel i Rådhuset och sa att ”det är mer än bara en mässa, det handlar om att sätta Lovisa på kartan.”
Nu, sex månader innan årets mässa i Drottningstranden öppnas, undertecknades det slutgiltiga samarbetsavtalet mellan Bostadsmässan och Lovisa stad.
Kervo däremot, som skulle arrangera bostadsmässan om ett år, beslutade att dra sig ur, med hänvisning till att avtalets innehåll förändrats på ett sätt som inte är fördelaktigt för staden. Det väcker förstås frågor om Lovisas avtal. Hur fördelaktigt är det? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Gynnar avtalet, och mässan, Lovisa så som man räknar med?

ANDRA LÄSER