Klientsystemet Apotti stämmer Lovisa stad men Lovisa ängslas inte – prestationsprincipen gäller

Lovisa stad och klientsystemet Apotti har meningsskiljaktigheter, något som lett till en juridisk tvist.

Apotti stämmer Lovisa
Peik Henrichson
25.05.2022 16:20
När Apotti Ab stämmer Lovisa stad för obetalda räkningar är det inget som får tjänstemännen på staden att få hicka. De exakta orsakerna är aningen oklara i skrivande stund, men det handlar om principerna och vad staden egentligen fått - något som lett till en konflikt.

ANDRA LÄSER