Klientsystemet Apotti stämmer Lovisa stad men Lovisa ängslas inte – prestationsprincipen gäller

Lovisa stad och klientsystemet Apotti har meningsskiljaktigheter, något som lett till en juridisk tvist.

Apotti stämmer Lovisa
När Apotti Ab stämmer Lovisa stad för obetalda räkningar är det inget som får tjänstemännen på staden att få hicka. De exakta orsakerna är aningen oklara i skrivande stund, men det handlar om principerna och vad staden egentligen fått - något som lett till en konflikt.
ANDRA LÄSER