Borgå stads organisation klär om sig när välfärdsområdet knackar på dörren

Vid årsskiftet är välfärdsområdet här och det betyder stora ändringar också inom kommunernas organisation. Snart ska Borgå stad slå fast hur det som blir kvar i stadens regi ska organiseras.

Borgå stads förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri redovisar för stadens organisationsreform.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
18.11.2022 06:33
Det är spännande tider inom förvaltningen i Borgå stad just nu.
Borgå stads förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri sammanfattar vad det hela går ut på.
– Social- och hälsovårdsväsendet och räddningsverket övergår till välfärdsområdet vid årsskiftet. Antalet anställda hos staden minskar och samtidigt förändras stadens uppgifter markant, säger Lenkkeri.
Stadens nya operativa organisation har fyra sektorer: en sektor för koncerntjänster, en sektor för stadsutveckling, en sektor för växande och lärande och en ny sektor för livskraft.
Utkast för Borgå stads organisation.
Det som nu ska redas ut är vem som kommer att leda dessa sektioner. Det visar sig att ÖN är tidigt ute med den frågan, men Lenkkeri kan berätta vad stadsdirektörens nuvarande förslag är.
– Förslaget är att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ska leda sektorn för koncerntjänster, att biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz ska leda sektorn för livskraft och att vår nuvarande bildningsdirektör Sari Gustafsson ska fortsätta som direktör för sektorn för växande och lärande, säger Lenkkeri.

Men hur är det med sektorn för stadsutveckling?

– Stadsutvecklingen har inte haft någon enskild direktör. Den biträdande stadsdirektören har lett stadsutvecklingen. Förslaget är att en ny tjänst skapas och att en stadsutvecklingsdirektör ska rekryteras. Förslaget är också att sköta rekryteringen internt.
Lenkkeri understryker att inget är hugget i sten. Allt det här kräver stadsstyrelsens behandling och sedan stadsfullmäktiges slutliga beslut.
– Det jag beskriver kanske inte ens blir förslagets slutliga form. Det klarnar när föredragslistan för stadsstyrelsens möte publiceras nästa vecka, säger Lenkkeri.
Det mötet äger rum den 28 november. Stadsfullmäktige fattar de slutliga besluten om den nya förvaltningsstadgan samt om budgeten den 14 december.

ANDRA LÄSER