Årets kulturpristagare i Sibbo värnar om byggnadskultur – tror på projektet Trä-Tallmo

Att byggnadskultur och traditionellt byggande ses som en form av kultur som kan belönas gläder Jari Vesanen i Sibbo som på onsdagkvällen fick kommunens kulturpris. Om farhågorna om elavbott realiseras under vintern kan vi mycket väl få se exempel på hur traditionella byggmetoder kan överträffa moderna lösningar.

Jari Vesanen, som tagit initiativ till Trä-Tallmo traditionsby i Sibbo, är årets kulturpristagare i Sibbo.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
07.12.2022 19:00
Till julen 2006 flyttade Jari Vesanen in i sitt hus i Tallmo. Huset är byggt av material som ursprungligen härsammar från den gamla kyrkan i Lappo som stod klar 1749. På senare tid har han också varit primus motor för projektet Trä-Tallmo som enligt planerna ska bli en traditionell by med ditflyttade gamla timmerhus elle nybyggda hus i traditionell allmogestil. Projektet förverkligas av kommunen i samarbete med Talonpoikaiskulttuurisäätiö, där Vesanen är styrelsemedlem, och detaljplanen för området ska som det nu ser ut godkännas i februari nästa år.
– Jag har också räddat ett gammalt österbottniskt bondgårdshus på plats i Kauhava, som jag såg att var till salu 2019. Så om jag tagit ett österbottniskt hus och flyttat det till Tallmo så har jag nu återbetalat min skuld, skämtar Vesanen.
– Men jag vet inte om nyheten om det här har nått ända till Sibbo, fortsätter han.

ANDRA LÄSER