Läsartext: Söderkulla gårds kvarn fick info-skylt

Sibbo hembygdsförening har satt upp en skylt vid motionsbanan i Söderkulla med information om vattendrivna kvarnar i Sibbo. 

Skylten vid konditionsbanan
23.06.2022 09:30
I Molnträskbäcken intill, också kallad Kvarnbäckenplatsen, finns resterna av Söderkulla gårds kvarn och såg. Lite högre upp i bäcken reser sig ännu den imponerande kvarndammsmuren.
På skylten kan man läsa att de första vattenkvarnarna kallades för fotkvarnar och togs i bruk senast på 1300-talet. Den s.k. skvaltkvarnen som började användas på 1400-talet var en större, effektivare och förbättrad version av den gamla fotkvarnen. På 1500-talet fanns i socknen, förutom skvaltkvarnar även större välterkvarnar. 
Även bäcken, som leder från Molnträsket till Sibbo å, gav möjlighet att bygga vattendrivna kvarnar börjande från enkla skvalkvarnar, via hjulkvarnar till turbindrivna kvarnar. Vattentillgången från Molnträsket var dock begränsad och därför dämdes bäcken upp med en hög stenmur och man kunde reglera vattenflödet till kvarnen, sågen och verkstaden.
1947 brann Söderkulla kvarn och såg upp. Den var uppförd i två våningar av trä och innehöll en enramig såg, kantcirkel och hyvelmaskin, motordriven sädessorterare och två kvarnstenar.
Det noterades att vid branden rådde så gott som fullständig vattenbrist. 
Hans Blomberg

ANDRA LÄSER