Stadsparkens träd ska vårdas under påskveckan – uppskattningen är att sju träd måste avlägsnas på grund av rötskador

I Borgå ska Stadsparkens trädbestånd vårdas under påskveckan. Enligt en konditionsbedömning lider flera av de gamla träden i parken av rötskador.

Stadsparkens träd ska vårdas.
29.03.2023 13:46
Trädvårdsarbetets mål är att bevara de värdefulla träden så länge som möjligt.
– Trädens kondition klarnar ytterligare under arbetets lopp, då man får en möjlighet att granska träden närmare, säger Borgå stads ansvariga trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen i ett pressmeddelande.
Det handlar också om en säkerhetsfråga.
– Vi bör se till att det är säkert att röra sig i parken, säger Tarkiainen.
Arbetarna kommer att gallra i parkträdens kronor och göra kronstöd för de träd som har sköra stamgrenar och riskerar att brista.
– Vi strävar alltid efter att bevara trädens naturliga form. Om de övriga åtgärderna inte hjälper kommer träd som är i dåligt skick att avlägsnas.
Enligt den preliminära undersökningen ska sju träd avlägsnas. Det växer sammanlagt 144 träd i Stadsparken. Parkens trädbestånd är mångsidigt: lind, lönn, ask, björk, hästkastanj, klibbal, ek och ädelgran.
Ett utomstående arboristföretag utgör trädvårdsarbetet i parken. Människor som rör sig i parken uppmanas till uppmärksamhet. Fottrafiken vägleds bort från farliga ställen.

ANDRA LÄSER