Ulla-Lena Lundberg gäst i vårens första bokkafé

Författaren Ulla-Lena Lundberg gästar i årets första bokkafé i Lovisa.

Ulla-Lena Lundberg bor i Diktarhemmet, på lördag är hon gäst i Lovisa bokkafé.
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
25.01.2023 12:54 UPPDATERAD 25.01.2023 12:56
Ulla-Lena Lundberg hör till våra mest älskade och lästa författare, på bägge språken. Hon har gett ut en lång rad böcker, flera av dem förankrade i vår historia. Hennes nyaste roman, Lyser och lågar, är också den historiskt förankrad, nu med fokus på folkbildningens och folkhögskolornas framväxt kring förra sekelskiftet. Vi får genom tre generationer i samma familj, från Krimkriget på 1850-talet till 1920-talet, följa med denna för vårt land så viktiga bildningshistoria.
Under de följande bokkaféerna kommer även Mika Varpio, Olle Andersson och Kati Rapia om nyutkomna böcker. Intervjuare är Thomas Rosenberg och Mia Grönstrand.
I ett extra insatt bokkafé intervjuar journalisten Peik Henrichson Thomas Rosenberg om hans bok om kapten Oskar Unonius.
Det första bokkaféet med Ulla-Lena Lundberg i samtal med Thomas Rosenberg ordnas i Kino Marilyn, lördagen den 28 januari klockan 12.

ANDRA LÄSER