Uppmärksamma boendeform vid val av husdjur

Trots att husdjur som utgångspunkt är tillåtna i husbolag bör konstateras att boendeformen bör uppmärksammas eftersom alla husdjur inte lämpar sig för alla boendeformer.

24.10.2020 19:30
Husdjur och deras välmående är i oktober aktuella då det årligen just i oktober anordnas temaveckan Djurens vecka. Tanken med Djurens vecka är att dela kunskap eftersom kunskap är grunden för befrämjandet av djurs välmående.
Gällande husdjur och boende kan man också utgå ifrån att kunskap om kriterierna för vad som är ett lämpligt hem för vilket slag av husdjur, är bra att känna till vid val av husdjur. Detta inte enbart eftersom beaktande av kriterierna för ett lämpligt hem garanterar husdjurets rätt till välmående utan även för att säkerhetsställa en lugn och trivsam boendemiljön samt grannarnas rätt till trivsamt boende.
Trots att husdjur som utgångspunkt är tillåtna i husbolag bör konstateras att boendeformen bör uppmärksammas eftersom alla husdjur inte lämpar sig för alla boendeformer. Under mina år i Fastighetsförbundet har jag stött på ett flertal fall där nog inte den boende hade fäst tillräcklig uppmärksamhet vid detta. I radhus har man haft problem med både hönor, tuppar och ankor. En gång stötte man på en ponny i ett höghus.

ANDRA LÄSER