Psykiatrisk sjukskötare nytt stöd i skolan

Man har mycket goda erfarenheter av att tillföra psykiatrisk sakkunskap till skolvardagen.

Våra skolor har under en längre tid satsat på ett mångsidigt stöd för elever och studeranden. Allt från skolkuratorer, hälsovårdare, skolpsykologer och skolgångshandledare till olika former av stöd i inlärningen hör till skolvardagen i dag. Trots allt detta stöd finns det barn och unga som av olika orsaker inte klarar av skoldagen på egen hand.
Tyvärr får skolorna i dag alltför ofta tampas med problem de inte kan lösa. Om barnet, den unga eller familjen har problem som borde lösas av hälsovårdssektorn eller den sociala sektorn och denna bit inte löses är det skolan som får lappa på med egna åtgärder. Åtgärder som tyvärr inte löser själva problemet.
I flera kommuner, bland annat inom de finska skolsektorerna i Sibbo och Borgå, har man valt att ge extra stöd åt barn och unga genom att anställa en sjukskötare med psykiatriskt kunnande. Sjukskötaren finns alltså med i skolvardagen och stöder både skolgången för enskilda individer, men också skolsamfundet som helhet med sin sakkunskap. Sjuksköterskan ersätter inte eventuell behövlig vård. Man har mycket goda erfarenheter av att tillföra psykiatrisk sakkunskap till skolvardagen.
Borgå stadsfullmäktige fattade på sitt budgetmöte i mitten av november beslutet att omvandla en handledartjänst på svenska skolsidan till en sjukskötartjänst.
Beslutet möjliggör en helt ny typ av stöd i skolvardagen. Det här är en bra början. Flera kommuner har utvecklat sina egna modeller och det är viktigt att vi nu kan utarbeta en första modell för den svenska skolsidan i Borgå via den skola som väljs.

Mikaela Nylander

stadsfullmäktigeordförande (SFP)

riksdagsledamot

ANDRA LÄSER