600 rapporter om inomhusluft

MYCKET HÄNDER. Anna Granfelt gläder sig över problemen med inomhusluften nu tas på fullt allvar. Bild: Kristoffer Åberg

En ny arbetsgrupp ska aktivt jobba för bättre inomhusluft i Borgå. På senaste mötet konstaterades det bland annat att inomhusluften i 600 fastigheter undersökts de senaste tio åren. Rapporterna borde nu granskas.

– Representanterna för föräldraföreningarna föreslog att rapporterna ska kollas så att man kan skriva åtgärdslistor per objekt, säger Anna Granfelt (SAML), en av arbetsgruppens medlemmar.

Lokalitetsledningen kommer med ett förslag om hur rapporterna ska behandlas och vilka resurser det krävs.

Granfelt påpekar att undersökningarna innehåller en massa information.

– Att bara låta dessa rapporter ligga är direkt oekonomiskt för de har ju kostat staden en hel del. Enligt vad jag fått veta har de flesta beställts utifrån.

Hon är också väldigt glad för att det nu finns beslut om att Borgå ska göra en förfrågan om inomhusluften i alla skolor.

Beprövat koncept

Anna Granfelt har varit i kontakt med Institutet för hälsa och välfärd, som utarbetat en modell där eleverna får svara på olika frågor.

– Exempelvis Helsingfors stad har använt sig av det hör konceptet och marknadsfört det stort. I Vanda är det föräldraföreningarna som håller i trådarna.

Hon anser det vara fint att Borgå agerar.

– Hittills har man främst synat väggar, nu ställs fokus på symtom.

Målet är att projektet kan starta i höst.

En annan intressant sak som behandlades på arbetsgruppens möte är inomhusluftsidor på webben.

– Staden ska i rask takt öppna en webbplats där allt material kring inomhusluften samlas.

Granfelt säger att det redan nu finns en massa information men den kan vara svår att hitta.

– Nu är tanken att den som till exempelvis vill veta hur det står till med närskolan ska få alla uppgifter från ett och samma ställe. På webbplatsen samlas exempelvis mötesprotokoll och fastighetsrapporter.

Luftkonditioneringen justeras

Också luftkonditioneringen i stadens skolor och daghem diskuterades och målet är att den ska vara påkopplad dygnet runt. Staden har startat ett projekt om att bildningssektorns alla fastigheter ska ha ventilationen påkopplad 24 timmar i dygnet, även veckoslut.

Enligt en konsultutredning krävs inte full effekt. Justeringen, som ska göras fastighetsvis, kräver tid och projektet tar flera år i anspråk.

Anna Granfelt lyfter hatten för lokalitetsledningen som nu aktivt vill samarbeta med olika aktörer för bästa möjliga inomhusluft.

– Man gör det helt frivilligt.

Hon hoppas att man via samarbetet kläcker goda idéer för framtiden.

Mer läsning