I den här artikeln pratar vi mer om sex viktiga faktorer som du ska ha i åtanke när du jämför lån. Om du tar vara på de råd som listas i artikeln minimerar du risken för att hamna i en dålig ekonomisk sits som en konsekvens av att du tar en kredit.

6 viktiga faktorer när du lånar pengar

Se över din budget: För att försäkra dig om att du har råd att betala tillbaka lånet.

Se över din levnadssituation: Riskerar du att bli arbetslös eller sjukskriven?

Jämför långivare: Med hjälp av en låneportal kan du jämföra lån med mål att få en billig kredit.

Välj rätt typ av lån: Privatlån har exempelvis en lägre räntesats än snabblån.

Granska de dolda avgifter som existerar: Likt aviavgifter och uppläggningsavgifter.

Fundera på huruvida ett låneskydd är en bra idé: Så att du alltid kan betala tillbaka på lånet.

Nedan pratar vi mer om de faktorer som precis nämnts i större detalj. 

1. Budgetera inför lånet

När alla fasta månatliga avgifter är betalda ska du ha en betydande summa kvar på bankkontot. De pengar som återstår ska i sin tur täcka exempelvis klädinköp, bilreparationer, kostnader för mat samt utgifter för resor, så även din framtida lånekostnad. 

Om du inte har det ekonomiska utrymme som krävs för att kunna betala tillbaka på lånet och samtidigt klara av att täcka de oförutsedda utgifter som kan uppstå, är det i regel en god idé att avstå från att låna pengar. 

2. Se över din levnadssituation

Spenderar du för mycket pengar på taxiresor, dyra parfymer och dyra utlandssemestrar? Om ja, då ska du fundera över huruvida du är villig att ge upp din nuvarande livsstil för att kunna täcka de kostnader som ett lån medför. Att leva sparsamt är i många fall ett måste om hushållsbudgeten blir ansträngd såvida du tar ett lån.

3. Välj rätt lån

Om du behöver låna pengar för att kunna köpa en fastighet är ett bolån att föredra, och om du ämnar investera i ditt företag är det ett företagslån som ska premieras. För snabba utbetalningar lämpar sig av förklarliga skäl ett snabblån bäst, och för fordonsköp är ett billån en bra idé.

4. Jämför långivare via en låneportal

Majoriteten av de låneportaler som återfinns i Sverige erbjuder en jämförelsewidget, som är behjälplig såvida du ämnar teckna dig för ett nytt lån. Låneportalerna samarbetar med ett flertal kreditinstitut som i sin tur tävlar om att erbjuda dig den lägsta möjliga räntan på alltifrån snabblån till privatlån.

När du bestämt hur mycket du vill låna samt vilken avbetalningstid som ska gälla trycker du på "Ansök", varpå lånejämförelsen påbörjas. I somliga fall ringer en låneförmedlare upp dig för att upplysa dig om de anbud som inkommit, och ibland får du ta del av resultatet via e-post. 

Lånea hjälper dig att jämföra och hitta bra villkor på lån. De ger dig även tillgång till en smidig jämförelsewidget, samt bra information gällande de villkor som gäller för de lån som förmedlas via webbsidan.

5. Granska dolda avi- och uppläggningsavgifter

När du lånar pengar är det två typer av räntor som är viktiga; den nominella och den effektiva räntan. Den effektiva räntesatsen inkluderar samtliga merkostnader likt aviavgifter och uppläggningsavgifter, medan den nominella räntan inte tar hänsyn till kringavgifter.

Den nominella räntan kan i somliga fall ligga på 0 %, medan den effektiva räntan är betydligt högre. Höga uppläggningsavgifter och kostsamma aviavgifter är vanligt förekommande för lån med kort löptid, så om du ämnar ta ett snabblån är det av extra stor vikt att du granskar huruvida dolda avgifter tillkommer för din kredit.

6. Reflektera om låneskyddet

Som Konsumenternas förtydligar ersätter låneskyddet dina kostnader för ränta och amortering såvida du blir arbetslös eller sjukskriven, och som en konsekvens av det får svårt att betala tillbaka ditt lån. Skyddet är begränsat för ett visst belopp samt en viss tid, och kan vara en bra idé såvida du har en osäker arbetssituation eller en sviktande hälsa.