Stadsstyrelsen röstade om MKB

NCC:s marktäkt i Tolkis behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning anser en majoritet av stadsstyrelsen i Borgå. Däremot bör byaföreningens åsikter tas i beaktande när miljölovet beviljas.

MARKTÄKT. På stranden i Tolkis har man under de senaste åren sprängt och krossat. Arkivbild.
21.08.2018 08:29 UPPDATERAD 22.08.2018 07:59
Stadsstyrelsen i Borgå kunde på måndagen ta beslut i ärendet som gäller stadens utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om NCC Industry Oy:s planerade marktäkt i Tolkis på fastigheten Tolkisstrand.
Ärendet bordlades första gången det presenterades för styrelsen.
Efter omröstning 9-4 ger Borgå stad ett utlåtande om att NCC enligt stadens åsikt inte ska behöva göra upp en miljökonsekvensbedömning över sin marktäkt, som byaföreningen i Tolkis har krävt. Däremot vill staden att de miljökonsekvenser av marktäkten som föreningen har tagit fram måste beaktas när miljölovet behandlas
De nio som röstade för det här utlåtande är Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Johan Söderberg och Markku Välimäki.
Mot förslaget röstade Tuomas Green, Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist och Nina Uski.
Lankia kom med motförslaget där man konstaterar att NCC har ändrat sin ursprungliga ansökan så att de årliga täktmängderna nätt och jämnt ligger under de gränsvärden som enligt lag kräver MKB. Miljökonsekvenserna av marktäkten är ändå de samma som i den ursprungliga ansökan. Därför borde lovmyndigheten kräva att NCC låter göra en MKB över täktverksamheten.
Efter omröstningen inlämnades två protokollsanteckningar, en av Lundqvist och Lankia och en annan av SDP-gruppen.

ANDRA LÄSER