Valet föll på modern träbro

Stadsutvecklingsnämnden fattade i tisdags beslut om att på ny bro i Gamla stan.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att gå vidare på det förslaget till nya Gamla bron.

"En balkbro av trä" heter förslaget som kommer att utgöra utgångspunkten för nya Gamla bron som inom loppet av några år ersätter den nuvarande bron över Borgå å.

Som grund för nämndens beslut ligger en analys av vilka olika möjligheter som finns för att restaurera landfästen och förnya själv brodäcket. En arbetsgrupp formad av experter på byggteknik och museala frågor har lyft fram en modern träbro som det bästa alternativet på platsen.

Gamla bron ligger på en kulturhistoriskt central plats, och målet är att också den nya bron ska smälta in i den historiska omgivningen samtidigt som den uppfyller dagens användningskrav.

ANDRA LÄSER