Nu blåser nya vindar kring Bjurböle daghem

Antalet barn ökar i Borgå stads södra delar och samtidigt ser det ut som om de svenskspråkiga barnens andel blir allt större. Nu föreslås ett nytt daghem för minst tre barngrupper i Bjurböle. För föräldrarna är det här positiva nyheter.

Det behövs ett nytt daghem i Bjurböle, det anser den arbetsgrupp som har granskat hela det södra serviceområdet i Borgå.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
13.06.2022 14:56
En behovsutredning kring Bjurböle daghem och det södra serviceområdet har blivit klar och arbetsgruppens rapport presenteras för bildningsnämnden på torsdag.
Representanter för småbarnspedagogiken, för utbildningstjänsterna, för lokalitetsledningen och för stadsplaneringen har granskat behovet av småbarnspedagogiska tjänster i hela södra området, Bjurböle, Kråkö, Ebbo, Vessö, Seitlax, Fagersta, Vålax och Pellinge. Här finns nu svenska Bjurböle daghem och tvåspråkiga Ebbo daghem. Lokalitetsledningen anser att Bjurböle daghems lokaler är i dåligt skick och ska ersättas med nya.
Arbetsgruppen har använt prognosmodellen för servicenätet, den så kallade CapaCity-applikationen. Modellen visar att servicebehovet på området under de kommande åren är det samma som nu eller större. För tillfället är andelen finskspråkiga barn cirka en tredjedel och andelen svenskspråkiga barn cirka två tredjedelar av alla barn i området. Det ser ut att andelen finskspråkiga barn minskar.

ANDRA LÄSER