Nu blåser nya vindar kring Bjurböle daghem

Antalet barn ökar i Borgå stads södra delar och samtidigt ser det ut som om de svenskspråkiga barnens andel blir allt större. Nu föreslås ett nytt daghem för minst tre barngrupper i Bjurböle. För föräldrarna är det här positiva nyheter.

Det behövs ett nytt daghem i Bjurböle, det anser den arbetsgrupp som har granskat hela det södra serviceområdet i Borgå.
En behovsutredning kring Bjurböle daghem och det södra serviceområdet har blivit klar och arbetsgruppens rapport presenteras för bildningsnämnden på torsdag.
ANDRA LÄSER