På måndag droppar skatteåterbäringen in på kontot - över 170 miljoner euro betalas ut

183 000 kunder får sin återbäring på måndag, men skatteverket saknar fortfarande en hel del kontakt- och kontouppgifter.

Skatteförvaltningen påminner kunderna att kontrollera i MinSkatt på vilket konto skatteåterbäringarna ska betalas.
För fjärde året i rad görs beskattningen av privatpersoner flexibelt, det vill säga att olika kunder betalar skatteåterbäring eller betalar kvarskatt vid olika tidpunkter. Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli till december.
De första skatteåterbäringarna betalas måndagen den 4 juli och den första förfallodagen för att betala kvarskatt är den här veckan på fredagen den 1 juli.
Skatteförvaltningen påminner att återbäringarna inte nödvändigtvis syns på kontot genast på morgonen.
– Man ska inte bli nervös om pengarna inte direkt syns på kontot. Pengarna betalas ut under dagens lopp och därför kan det hända att pengarna finns på kontot först på eftermiddagen, berättar överinspektör Juha Villman på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.
Mest skatteåterbäringar betalas ut i augusti. På onsdagen den 3 augusti får 1,7 miljoner kunder återbäring för ett totalbelopp på 724 miljoner euro.

Utbetalningsdagen kan ändra

För en del personer kan utbetalningsdagen ha flyttats till en senare tidpunkt än vad som står på det ursprungliga beskattningsbeslutet. Om det sker ändringar i beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs kan slutdatumet för beskattningen, beloppet av skatteåterbäringen eller kvarskatterna samt betalnings- eller förfallodagarna ännu ändras.
Det finns flera olika orsaker till att skatteåterbäringen kan ha flyttats framåt. Om kunden eller dess partner har kompletterat eller korrigerat den förhandsanmälda skattedeklarationen - eller om Skatteförvaltningen har fått in uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen, efter att den förhandsanmälda skattedeklarationen har skickats in.
Andra orsaker kan vara att Skatteförvaltningen inte har rätt kontonummer, skatteåterbäringen har använts till att betala skatter eller om skatteåterbäringen har utmätts.

Kolla dina uppgifter

Skatteförvaltningen påminner kunderna att kontrollera i MinSkatt på vilket konto skatteåterbäringarna ska betalas. I fjol fick 30 000 personer skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning, eftersom att de inte fick personernas kontonummer i tid.
– En betalningsanvisning kan lösas in på Nordeas kontor, men det går inte att få pengarna på skatteåterbäringsdagen, säger Juha Villman i pressmeddelandet.
För tillfället fattas ännu 550 personers kontonummer. Bland dem som får skatteåterbäring i augusti saknas det 28 200 kontonummer.

Betalningsdagar för skatter sommaren 2022

Fastighetsskatt
8.8.2022: Betalningsdag för fastighetsskatt för 1,9 miljoner kunder. Sammanlagt 353 miljoner euro att betala.
Kvarskatt
1.7.2022: Betalningsdag för kvarskatt för 89 000 kunder. Sammanlagt 85 miljoner euro att betala.
1.8.2022: Betalningsdag för kvarskatt för 300 000 kunder. Sammanlagt 108 miljoner euro att betala.
Skatteåterbäring
4.7.2022: Skatteåterbäring betalas ut till 183 000 kunder för ett totalbelopp på 170 miljoner euro.
3.8.2022: Skatteåterbäring betalas ut till 1,7 miljoner kunder för ett totalbelopp på 724 miljoner euro.