Postbacken söker ny gästkonstnär för sommaren

Konstnärer eller hantverkare med intresse för historiska miljöer kan ta chansen och ansöka om att få bli gästkonstnär på Postbacken i sommar.

FÖRST UT. Paavo Halonen var Postbackens första gästkonstnär. Han tillbringade sommaren 2014 på Lindnäs.
12.01.2019 14:51
Postbacken i Illby är ett av Finlands bäst bevarade backstuguområden och nu är det sjätte året på raken som en konstnär bereds möjlighet att bo på gården Lindnäs. Runt sekelskiftet 1900 hette gårdsfrun på Lindnäs Sofia Lindholm, och hon hörde till traktens mest framstående halmfläterskor.
Det är med andra ord en lång tradition av skapande som får sin fortsättning i nutid, tack vare Postbackens Garantiförening som inrättat konstnärsresidenset.
Gästkonstnären har möjlighet att utöva sin konst eller sitt hantverk på Lindnäs, samt ges chansen att ställa ut i en av de mer centrala stugorna. Konstnären förutsätts hjälpa till att arrangera utställningen, och gärna också ordna en kurs i hantverks- eller konstformen som han eller hon representerar.
Det är garantiföreningens styrelse som utser gästkonstnären utifrån en ansökan inklusive portfolio. Konstformen eller typen av hantverk är inte avgörande för vem som bli vald, men helst ska konstnären ha kunskaper i både svenska och finska samt vara verksam på Postbacken hela sommaren, juni-augusti. Även kortare perioder kan komma på fråga.
Postbacken har under några år varit med på Konstrundan och tanken är att också delta i samarbete med årets gästkonstnär. Postbackens tidigare gästkonstnärer är Paavo Halonen, Laura Pajarinen, IIda Vanttaja, Nina Wallenstierna-Heiskanen och Sirpa Tuomaala.
Ansökan om att bli gästkonstnär på Postbacken ska vara Postbackens Garantiförening tillhanda inom februari månad. Läs mer på webbadressen www.postbacken.fi.

ANDRA LÄSER