Två aktörer vill utveckla varvsområdet på västra åstranden i Borgå

Inom utsatt tid lämnades två anbud på att utveckla västra åstranden in. Processen med att hitta en eller flera företagare har hållit på flera år och det är andra gången en anbudstävlan ordnas.

Två anbud lämnades in av aktörer som är intresserade av att utveckla varvområdet och det som ska bli stadens nya gästhamn.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
21.09.2022 06:52
När den sista dagen för att lämna in ett anbud på att driva den nya gästhamnen, utveckla varvområdet och bygga en flytande bastu på västra åstranden gick ut i fredags hade två anbud lämnats in. Enligt anbudsförfrågan kunde intresserade lämna anbud på alla delar eller på någon del av den planerade verksamheten.
– Det ena anbudet gäller gästbåtshamnen och varvområdet, den andra endast varvområdet. Den flytande bastun hör ihop med gästhamnen, säger näringschef Elina Duréault.
Hon berättar i det här skedet inte något om innehållet i anbuden.
– Som följande ska vi bekanta oss med de två anbuden och sedan diskuterar vi med dem som gett anbuden. Så småningom kommer anbuden att behandlas i stadsutvecklingsnämnden, säger hon.
– Nämnden ska behandla anbuden så fort som möjligt, det blir ännu i år, lovar Duréault.
Det är företagarna Toni Oksanen, Marella Närkki och Sami Ryynänen som lämnat in anbudet om både gästhamnen och varvet och Föreningen Wilenius Båtvarv som lämnat anbud på varvområdet.

Långkörare

Att hitta en företagare till den nya gästhamnen har varit något av en långkörare. Redan för några år sedan fördes förhandlingar med potentiella företagare, men de bar inte frukt. Hittills har den främsta utmaningen varit att gästhamnen kräver stora investeringar.
– Det är svårt att få det att gå ihop med bara en gästhamn. Projektet måste vara sådant att det finns också andra inkomstkällor.
Förväntningarna inför den andra anbudstävlingen var att flera skulle intressera sig för att vara med och utveckla området eftersom närområdet tagit form och förändrats mycket under senare år. Trots det lämnades endast två anbud in.
– Ett anbud räcker, om det är bra, kommenterar Elina Duréault.
I anbudsförfrågan framgår att staden fäster betydligt större vikt vid kvaliteten än vid det arrende företagaren eller företagarna är villiga att betala. Staden ingår ett arrendeavtal på 30 år med den som vinner anbudsförfarandet.

ANDRA LÄSER