Västra åstranden – varför inte en blandning av gammalt och nytt

Wilenius varvs öde väcker debatt.
12.12.2022 09:25
Borgå stad vill utveckla västra åstranden så att den blir modern, mångsidig och lockande för både Borgåbor och besökare. En stor brist som staden under en längre tid velat åtgärda är avsaknaden av en gästbåtshamn. Det är utmanande att få ekonomisk lönsamhet i gästbåtshamnsverksamheten och tidigare försök att locka aktörer har misslyckats.
Nu har två anbud lämnats in till staden. Wilenius båtvarv ry som vill utveckla konceptet med att vara ett centrum för träbåtar med tillhörande mångsidig verksamhet. Föreningen vill dock inte driva gästbåtshamnen. Den andra aktören Telakka Porvoo Borgås koncept innefattar förutom gästbåtshamn också mångsidig restaurang- och annan verksamhet. Båda koncepten är attraktiva, värda att understöda och kunde tillsammans bilda en lockande helhet som bygger på traditioner och på ny modern verksamhet.
Konceptet med gästbåtshamn och restaurangverksamhet behöver mera byggrätt än vad som erbjuds. Detta för att få ekonomisk lönsamhet i verksamheten. Därför anser sig Telakka Porvoo Borgå behöva de fastigheter där Wilenius båtvarv nu fungerar. Detta skulle betyda slutet för den träbåtsverksamhet som nu tagit fart i och med den relativt nya föreningen.
Tjänstemannaberedningen föreslår att Telakka Porvoo Borgå får ta över och att Wilenius båtvarv ry får avsluta sin verksamhet. Det här är både synd och oacceptabelt. Den svenskspråkiga delen av Borgå skärgård har en stolt tradition av träbåtsbyggande. Kråkö, Pellinge och även västra åstranden är några exempel på platser där träbåtar byggts och livnärt många familjer. Vår skärgård är känd för sina träbåtar och är en viktig del av vårt kulturarv.
Varför utplåna Wilenius båtvarv som nyss inlett sitt arbete med att synliggöra kulturarvet kring träbåtar? Den nuvarande verksamheten kring det anrika varvet har bara påbörjats och föreningen som driver verksamheten vid varvet borde ges möjlighet att investera och utvecklas.
Tjänstemannaberedningen känns fel och orättvis eftersom det finns alternativ där båda koncepten kan utvecklas och kan stöda varandra. Genom att hitta kompromisser och till exempel ge den byggrätt Telakka Porvoo Borgå behöver via en planändring som möjliggör byggande längre söderut kunde bägge verksamheterna utvecklas.
Vi har förstört och utplånat en del av vårt kulturarv i Borgå. Jag hoppas att stadsutvecklingsnämnden tar time out i frågan och hittar lösningar som innebär att både Telakka Porvoo Borgå och Wilenius båtvarv ry kan berika västra åstranden i framtiden. Inte antingen eller som nu föreslås. Där det finns vilja där finns det väg.
Mikaela Nylander, Borgå stadsfullmäktiges ordförande

ANDRA LÄSER