Ny webbtjänst för alla med intresse för Sibbo

Sipoolainen.fi heter den webbplats som körde i gång för några dagar sedan. Bakom webbtjänsten hittas två företagare från Sibbo.

FÖR SIBBO. Anders Söderling vill hjälpa lokala företag till större synlighet.
Maj-Louise Wilkman
29.12.2016 10:01 UPPDATERAD 29.12.2016 14:22
Anders Söderling och Mikael Tallqvist anser att Sibbo saknar en webbplats som erbjuder allmänheten information om lokala tjänster och företag och som samtidigt lyfter fram den breda företagsamhet som finns i kommunen. De tog itu med idén i höstas och den 27 december öppnades Sipoolainen.fi.
– Vi finns också på Facebook och Twitter, men nätsidan är det viktigaste forumet för oss och vi kommer att satsa mycket på den, säger Anders Söderling.
Sipoolainen.fi är en bisyssla för Söderling och Tallqvist. Det egentliga levebrödet får de av annan företagsverksamhet. De har delat upp arbetet med webbplatsen i stort sett så att Tallqvist designar sidan och uppdaterar den, medan Söderling förser den med innehåll. Han har till exempel kontakterna med företagen på sin lott.
– Vi har fått mycket god feedback på att vi har skapat webbplatsen. En del av de företag som redan nu anslutit sig till tjänsten har jag kontaktat, andra har kontaktat oss.
Han påpekar att det är lätt att googla en viss tjänst, men alltför ofta hamnar stora kedjor och aktörer som har tillgång till stora marknadsföringsresurser högst uppe på listan. I den konkurrensen har lokala småföretag svårt att klara sig.
– Men för dem som bor här eller är nyinflyttade i kommunen är det ändå de lokala tjänsterna och varorna som intresserar.

Stanna i Sibbo

På webbplatsen kan lokala företag berätta om sig och sin verksamhet.
– Vi erbjuder två alternativ. Vi tar inte betalt av dem som nöjer sig med att finnas på sidan med enbart namn och kontaktuppgifter, men vill man få en egen profil kostar det 75 euro per år. Vi bygger upp profilen själva och priset vi debiterar är i stort sett självkostnadspris.
Ett eventuellt överskott ska användas till marknadsföring av nätsidan.
– Och också till att hjälpa daghem och skolor. Vår tanke är att allt som kommer in ska stanna i Sibbo.
Samma tanke gäller också för de penningströmmar mellan lokala företag och lokala kunder som webbplatsen väntas ge upphov till.

Tvåspråkig senare

Anders Söderling säger att till en början är webbplatsen enbart finskspråkig.
– Vi vill först få allt att fungera och senare när vi får tid att översätta ska nätsidan bli tvåspråkig.
Det är också troligt att webbplatsen kommer att byggas ut med kommunala tjänster som skolor och daghem.
– En annan viktig grej för oss är kalendern med alla evenemang som hålls i Sibbo.
Webbplatsen är inte bara en gemensam plattform för företag och kunder utan den ger också rum för lokala föreningar.

27

december öppnade nättjänsten Sipoolainen.fi.