Nu tar sig politikerna an Valkoms nya plan - grannarna är på krigsstigen

Efter åtskilliga år är delgeneralplanen för Valkom färdig för beslut. Enligt förslaget blir  Estlandstriangeln ett skyddsgrönområde, medan öarna i närheten blir friluftsområden. Eventuella kemikalietransporter är inbakade i hamnbeteckningen.

Estlandstriangeln, som ligger invid Valkom hamn, är en viktig del av delgeneralplanen.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
23.05.2023 11:05 UPPDATERAD 23.05.2023 12:05
Efter många års arbete har planerna för Valkom gått så långt att beslutsfattarna får säga sitt. På torsdag (25.5) tar Näringslivs- och infrastrukturnämnden sig an delgeneralplanen för området.
Planen väcker känslor hos grannarna. 
Estlandstriangeln – där staden har köpt fastigheter för att skapa ett bullerskydd – markeras till stora delar som "skyddsgrönområde för bekämpning av buller från hamnen". Där införs byggförbud, vilket för med sig en oro för fastigheternas värde.

ANDRA LÄSER