Insändare: Kollapsen av NG8-formeln driver Sibbo in i en finansiell kris

Nickby, sett från norr.
30.11.2022 10:49
Efter årsskiftet står Sibbo kommunfullmäktige inför ett stort beslut. Samtidigt som Sibbo, som andra kommuner, praktiskt taget blir utbildningsorganisationer i början av januari 2023, måste kommunfullmäktige ta ställning till utvecklingen av Nickbyområdet.
Det finns två alternativ. Antingen godkänner fullmäktige NG8-formeln och med den kommer cirka 2 500 nya invånare till kommunen, eller så gör det inte det.
Situationen är inte lätt för beslutsfattare. De vet att det är ingen liten bedrift att slå ner NG8-formeln. Det skulle leda Sibbo till en ekonomisk kris inom några år. Utan skatteintäkter som nya invånare drar in tar pengarna slut. Kommunen får inte heller nettoinkomster på 10 miljoner euro från försäljning av nya tomter.
Det beror på social- och hälsovårdsreformen som kommer att ta merparten av Sibbos skatteinkomster i framtiden. Sibbos skattesats är nu 19,25. Efter årsskiftet får vi nöja oss med 6,61 procents beskattning. Det räcker till löpande utgifter precis nästa år, men efter det blir det riktigt tajt.
Så vad skulle den ekonomiska krisen betyda? I vad kan utbildningsorgnisationen Sibbo spara i? Naturligtvis i skolor, för det går inte att spara i något annat.
Om NG8-formeln inte accepteras kommer vi att ställas inför mycket svåra val. Skulle Sibbo ha råd med de nuvarande byskolorna i framtiden? Eller ska klassstorlekarna utökas och kompromissa med stödundervisning eller språkval i gymnasier? Och vad skulle följa av detta?
Vad är lockande med Sibbo efter alla dessa inbesparningar? Vem skulle vilja flytta till vår kommun om de på förhand visste att i Sibbo sparar man i saker som påverkar barn och unga.
Motståndare till NG8-formeln talar för skogen som är viktig för dem. Det är inte hela sanningen. Några av de kommunfullmäktige som motsätter sig NG8-formeln är rädda för tillväxten av den finskspråkiga befolkningen. Det vill säga de svenskspråkiga markägarna kommer att förlora sin makt om invånare som röstar på andra partier än SFP och Rörelse Nu flyttar till kommunen.
Det är tråkigt att en del människor även 2022 vill gå tillbaka till det förflutna då kommunen planerade privat mark. Så blev markägarna i Sibbo rika och alla utgifter för de nya invånarna betalades av medborgarna.
Det lönar sig inte att gå tillbaka till 1970-talet. Vi åker hellre mot Sibbo som har bra skolor, en simhall och ett tågstation i Nickby som tar en till Helsingfors på mindre än 45 minuter.
Janne Pöysti, Sibbobo från 2003

ANDRA LÄSER