Aktias vd: Digitaliseringen är inget hot

Bankvärlden är i förändring. Digitaliseringen har gjort sitt intåg och kundbetjäningen är inte som den var förut. Nu vill den nyvalda vd:n Mikko Ayub, göra Aktia till Finlands bästa privatbank.

NY STRATEGI. Aktias nyvalda vd, Mikko Ayub vill att banken ska bli mer synlig och ska förstärka sitt varumärke.
22.11.2018 15:32
Aktia ska bli bättre på att lyssna på kunderna och bli mer synliga, samtidigt vill man förstärka varumärket i de stora städerna. Det säger den nyvalda vd:n Mikko Ayub, under sitt besök till kontoret i Borgå. Aktia har under de senaste åren genomgått stora förändringar, där ibland förnyande av grundbanksystemet. Ayub menar att digitaliseringen av tjänsterna påverkar hela bankindustrin. Trots det ser han digitaliseringen som en möjlighet, inte som ett hot.
– Det sker stora förändringar i samhället och finanssektorn är inget undantag. Den teknologiska förändringen sker hos alla aktörer, och det ska vi inte underskatta.

Mikko Ayub

Är 49 år gammal.
Ayub är politices magister och har utöver det en MBA examen.
Jobbade tidigare på Nordea.
Tillträdde som vd den 1 oktober 2018.
Ayub har varit länge verksam inom bankvärlden. Han efterträdde chefsposten av Martin Backman, som fick gå bara efter ett år. Ayub säger att han hade hört bra om Aktia, men säger att han förvånades över att det går bättre för banken jämfört med bilden som visas utåt.
– Banken mår bra, men en av strategierna som jag vill genomföra är att förbättra kommunikationen med våra kunder och potentiella nya kunder. Vi måste bli mer synliga.
Ayub är nöjd med bankens strategi och säger att man inte i nuläget ska genomföra dramatiska förändringar. Han påpekar att det är viktigt att banken anpassar verksamheten enligt marknaden.
– Många har en bild av att digitaliseringen av tjänsterna och kundbetjäningen är varandras konkurrenter, med det stämmer inte. De går hand i hand.

Kundbetjäning även i framtiden

Ayub tror att det kommer att finnas kundbetjäning även i framtiden, men att den knappast kommer att se ut som den gör i dag. Bankontoret behöver inte vara större än ett rum på tjugo kvadratmeter. Flera tjänster och ärenden kommer i framtiden att ske bland annat via videomöte.
– Det finns dock vissa ärenden som kunderna inte vill göra via nätet, till exempel huslån och husköp.
På Aktia följer man noggrant med kundernas åsikter med hjälp av kundundersökningar. Banken har ett starkt fotfäste vid kustområden och i dag är ungefär 60 procent av Aktias kunder finskspråkiga och 40 procent svenskspråkiga.
– Vi kommer även i framtiden vara lokala, men samtidigt vill vi stärka vårt varumärke i stora städer som Helsingfors, Tammerfors och Lahtis, där det finns en stor kundkrets.

Finlands bästa privatbank

Aktia klassas i dag som en medelstor bank som erbjuder både banktjänster, förmögenhetsförvaltning, försäkringar och fastighetsförmedling. Ayub säger att det finns en felbild bland kunderna om att banktjänsterna är gratis.
– Det är speciellt viktigt för oss att ha bra produkter och tjänster, så att man känner att man får valuta för pengarna. Målet är att göra Aktia till Finlands bästa privatbank.
Flera har befarat att räntorna kommer att stiga. Ayub är speciellt orolig över att unga bostadsägare som inte upplevt turbulens i räntemarknaden är oförberedda. Han säger att det är alltid viktigt att göra ordentliga kalkyler innan man tar ett lån och det är bankens uppgift att se till att de är förberedda.
– Mycket av vår uppmärksamhet går till att oroa över hur äldre personer klarar av digitaliseringen och att sköta ärenden på nätbanken. Jag vill lyfta fram de unga och fråga hur de kommer att klara av lånen.

Kontanterna försvinner

För Aktia är Östra Nyland ett stort och viktigt område. I dag är Aktia den ända banken där man kan ta ut pengar i Lovisa även om kontanternas användning minskar. Enligt Ayub är det svårt att förutspå hur kontanternas användning kommer att se ut.
– I dag minskar användningen av kontanter med 10 procent per år. Med det fortsätter i den här takten så kommer vi inte ha kontanter längre.
Ayub tror att framtidens bank kommer att se mycket annorlunda ut, både konkret och rent praktiskt. Han tror inte att man kommer att uträtta bankärenden mellan klockan tio och femton. Han tror att det kommer att bli vanligare att uträtta bankärenden när man har tid, på kvällarna och under helgen.
– Banken ska även i fortsättningen vara fysiskt närvarande och en del rådgivning och diskussionspunkter ska finnas kvar.
Enligt Ayub är Aktias framtid ljus. Banken lyckades förbättra sitt resultat för perioden januari–mars. Samtidigt som hela branschen försöker hänga med i digitaliseringen så tävlar man i den hårda konkurrensen, något som han inte tycks oroa sig över.
– Konkurrensen är hård, men så ska det vara.

ANDRA LÄSER