På tisdag behandlas gästhamnen och varvet – båtförvaring ska bytas till evenemang

Det kom in två anbud angående en gästhamn i Västra åstranden. På tisdag ska stadsutvecklingsnämnden besluta vilket anbud staden ska välja.

Nya vindar ser ut att blåsa för anrika Wilenius varv.
07.12.2022 17:52 UPPDATERAD 08.12.2022 10:25
Förslaget är att vinnaren i anbudsförfarandet är Telakka Porvoo Borgå.
– Det man sökte med anbudsförfarandet var en aktör till gästhamnen, och endast i det anbud som lämnades av Telakka Porvoo Borgå ingår verksamhet i gästhamnen, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i ett pressmeddelande.
Det andra anbudet lämnades in av föreningen Wilenius båtvarv. Telakka Porvoo Borgås anbud gällde hela området och Wilenius båtvarv ry:s anbud gällde enbart varvsbyggnaderna och den tomt där varvet ligger.
Diskussioner har förts om de två parterna skulle kunna samarbeta, hittills har det inte lyckats, men von Schoultz konstaterar att samarbete är möjligt även efter att beslut har fattats.
Anbuden bedömdes av experter vid Borgå stad utifrån kriterier som nämnden slagit fast, där kvalitetsfaktorer utgjorde 80 procent.
Förslaget till nämnden är att  området reserveras för Telakka Porvoo för två år under vilken tid de berörda tjänsteinnehavarna fattar de beslut som behövs om arrendering samt om försäljning av byggnaderna separat.
– Det här är en chans för Borgå att få en högklassig gästhamn och projektet skulle på ett fint sätt utöka serviceutbudet på Västra åstranden. Wilenius skyddade varvsbyggnader bevaras givetvis, även om den verksamhet som försiggår där skulle komma att ändras från vinterförvar för båtar till evenemang, säger Fredrick von Schoultz.
Marikki Hakola, ordförande för föreningen Wilenius båtvarv, kritiserar i ett pressmeddelande beslutsförslaget.
– Stadens tjänstemän förmår tyvärr inte att se värdet och potentialen i att hålla liv i en verksamhet som utgör ett levande kulturarv.
Stadsutvecklingsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte på tisdag.

ANDRA LÄSER