Rektorn: De yngre Ströhöeleverna behöver inte visa sig tuffa - därför röker de inte e-cigaretter

Elever som går på femman eller sexan i Strömborgska skolan har inga behov av att visa sig tuffare än de är, och därför experimenterar de inte heller med e-cigaretter eller snus, tror skolans rektor.

Strömborgska skolan. Arkivbild från 2020 när skolan togs i bruk. Längst framme står rektor Carola Wiksten. 
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
08.11.2022 06:37
På fredagen skickade rektor Carola Wiksten vid Strömborgska skolan ut ett meddelande via Wilma till vårdnadshavarna till eleverna i klasserna 1–6.

ANDRA LÄSER