Försvagad stabilitet bakom lotsbåtsolyckan utanför Emsalö i fjol

Utredningen om lotsbåtsolyckan utanför Emsalö i december i fjol är klar. Lotsbåtens försvagade stabilitet eller risk för kantring hade inte identifierats tillräckligt. Två personer dog i olyckan.

OLYCKA. Två personer dog när lotsbåten förliste i fjol.
28.09.2018 11:10
Lotsbåt L424 förliste en sjömil från Borgå fyr den 8 december. Finnpilots lotsbåt var på ett lotsningsuppdrag vid ett tankfartyg i svårt väder när den kantrade och sjönk. Två kutterförare drunknade i olyckan.
Olyckutredningscentralen är nu klar med sin rapport om olyckan. Enligt dem hade lotsbåtens försvagade stabilitet eller risk för kantring hade inte identifierats tillräckligt.
Rapporten publicerades på fredag morgon.
Lotsbåtar anses allmänt vara självrätande och säkra i alla förhållanden. Vid olyckstillfället bildade dock vågornas riktning, ökade höjd och lutning oväntade och ödesdigra förhållanden för lotsbåten, konstaterar Olycksutredningscentralen.
Olyckan skedde då lotsbåten var på väg för att hämta en lots från ett fraktfartyg. Två kutterförare drunknade i olyckan.
Olyckutredningscentralen kommer i sin rapport med fem säkerhetsrekommendationer för att förebygga motsvarande olyckor i framtiden.

ANDRA LÄSER