Förskolor i södra Sibbo fortfarande på fallrepet – utbildningssektionen bordlade tillfälligt ärendet

Svenska utbildningssektionen i Sibbo kunde inte vid sitt möte i går fatta beslut om förskolornas framtid i kommunens sydliga skolor Ärendet bordlades och mera information tas fram inför nästa möte om en knapp månad.

Förskolan i Salpar skola hotas av indragning, Svenska utbildningssektionen bordlade frågan vid sitt möte i går kväll.
Förskoleundervisningen i Salpar skola, Boxby skola och Gumbostrands skola är i farozonen och hotas av indragning. I Sibbo kommuns sparprogram för 2020 har en centralisering av förskoleverksamheten för elever i södra Sibbo lyfts fram som ett möjligt sparmål.
Svenska utbildningssektionen behandlade på tisdagen förslaget om att flytta kommunens sydligaste förskolor till Söderkulla, det vill säga från och med hösten 2021 skulle fyra förskolor bli en enda, Söderkulla förskola.
Undervisningschef Hannu Ollikainens förslag var sektionen fattar beslut om att inte ordna förskoleverksamhet i Salpar skola, Boxby skola och Gumbostrands skola. Sektionen beslutade ändå att bordlägga ärendet. Medlemmarna vill ha mera information om vilka effekter en indragning ger ekonomiskt, samt mera information om kommande elevmängder.
Svenska utbildningssektionen i Sibbo återkommer till förskolefrågan vid följande möte som hålls den 24 november.

ANDRA LÄSER