Fest hela dagen när Nickby hjärta invigdes

Invigningen av de två skolorna under samma tak blev en nationell angelägenhet med statsminister Juha Sipilä som hedersgäst.

GRUPPFOTO. Hela skolan samlades till fotografering.
Maj-Louise Wilkman
07.10.2016 15:15 UPPDATERAD 07.10.2016 16:00
För eleverna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu var fredagen en annorlunda skoldag.
– Festligheterna började på morgonen med tal av kommundirektör Mikael Grannas. Vi fick också se en bildkavalkad över de gamla skolbyggnaderna och lyssna till ett ypperligt musiknummer på gitarr. För det stod Nikolas Pitkänen som är elev i Sipoonjoen koulu, säger Petra Paakkanen, rektor för Kungsvägens skola.
Efter festen fortsatte programmet med verkstäder, frågesport och stafett. Stafetten var uppbyggd så att en årskurs åt gången ställde sig utanför skolkomplexet och lät en stafettpinne vandra från hand till hand.
– Frågesporten går ut via centralradion till alla klasser. Frågorna är gemensamma för alla årskurser och handlar om fastigheten och skolorna.
Innan frågesporten kallades alla ut på gården. Elever och lärare samlades i en tät klunga och efter en stund cirklade en drönare över skaran och tog bilder. Gruppfotot var en överraskning.

Börjat bra

Senja Koskinen, Minette Bäckblom och Oscar Forsblom är nior i Kungsvägens skola. De säger att den första tiden i det nya huset har börjat problemfritt och egentligen ser de två skolornas elever inte mycket av varandra. Det är endast under matrasterna som finskt och svenskt samsas i matsalen.
För Oscar Forsblom var festligheterna speciella. Under den första festen på morgonen skulle han se till att strålkastarna fungerade och under den officiella delen skulle han vara svenskspråkig konferencier.
– Jag är lite nervös.

Tillsammans

Statsminister Juha Sipilä med familj bor sedan några år tillbaka i Sibbo.
– Men jag har inte tidigare talat offentligt här. Temat för Finlands 100 år 2017 är Yhdessä-Tillsammans. Temat passar väl i den här nya skolan. Jag tycker att det är fint att Sibbo satsat på lokaler som uppfyller dagens krav. I bildningscentret Nickby hjärta finns en god inlärningsmiljö, men det är också öppet för alla i och med de fritidsaktiviteter som erbjuds på näridrottsplanen intill skolan.
Han berömde kommunen för dess insatser för en bred språkundervisning som börjar i språkbadet och följs upp i Nickby hjärta och påpekade att landet behöver språkkunniga medborgare i en värld som blir allt internationellare.
– På statsrådets vägnar önskar jag er glädje och energi i vardagen.

Nickby hjärta

Första fasen blev klar till höstterminen 2016.
Är ett bildningscentrum för finskspråkiga Sipoonjoen koulus och svenskspråkiga Kungsvägens skolas årskurser 7–9.
Skolorna har totalt ungefär 740 elever.
Fas två planeras och ska utvidga byggnaden med en gymnastiksal, lokaler för en skola för årskurserna 1–6 samt förskolelokaler för cirka 350 barn.
Projektplanen för byggprojektet behandlas av tekniska utskottet i oktober och av kommunfullmäktige i november.

ANDRA LÄSER