Liten läcka i 60-talsrör

Borgå vatten har lokaliserat och reparerat en läcka i en vattenledning som ursprungligen byggdes för Ebbo kommunalhem.

Invånarna i Gäddrag-Kardrag-området har redan en tid känt av en del störningar i vattendistributionen.

– Pumparna krånglade en del före påsk, säger Peter Ekstam vid Borgå vatten. Vi har redan en tid misstänkt att vi har en liten läcka i systemet och har letat efter brottplatsen.

Ännu på torsdagen trodde man att läckan kunde finnas i ledningen som går under Vålaxfjärden och beredde sig på att kalla in dykare.

Samma dag hittade man ändå läckan, betydligt högre upp på land än man gissat, vid Ylikevägen nära Ebbo brandstation.

– Läckan är nu reparerad, säger Ekstam. Det var en svetsskarv som brustit, i ett gammalt plaströr som drogs från Norike vattentag till Ebbo kommunalhem på 1960-talet.

Läckan var ganska liten, men eftersom området som förses med Norikevatten också är litet märkte man på vattenverket ganska snart att en del vatten försvann i tomma intet.