Nu kan du kolla vad som ska planeras i Borgå i år

Staden sammanställer årligen en översikt över planläggningen – vilka områden står i tur att planeras, vad är redan på gång. I år är viktiga projekt till exempel Edelfeltstranden och Borgå parkgata, det vill säga Västra Mannerheimleden.

Den som flyttar till det planerade bostadsområdet på Edelfeltstranden får bo nära havet.

Planeringsöversikten är ett utmärkt dokument för den som vill veta vad som är på gång på planläggningsavdelningen i Borgå. Översikten finns tillgänglig på stadens hemsida.

Stadsplaneringschef Dan Mollgren lyfter i ett meddelande fram träkvarteren på Västra åstranden, kompletterande byggande i centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna som siktar på år 2050 förutom Edelfeltstranden och parkgatan.

Att planlägga Västra Mannerheimleden till en parkgata hör liksom kompletterande byggande i centrum till ett tema som syftar till att göra stadscentrumet livligare, bygga ut det och att göra det tätare.

– Ett centrumområde som blir tätare och byggs ut är ett tecken på en välmående och växande stad. Dagliga kunder stöder tjänsternas lönsamhet, säger Mollgren i meddelandet.

Staden går in för att skapa mångsidigt boende och lockande bostadsområden och där är den maritima Edelfeltstranden i Haiko och flervåningshusen av trä på Västra åstranden i fokus.

– Det som är unikt i Borgå är att vi har haft och också i fortsättningen har områden som planläggs i närheten av ån eller havet.

Sextio projekt

I planläggningsöversikten presenteras cirka 60 projekt av vilka största delen redan håller på. Nya projekt år 2022 är detaljplaneändringar som gäller Kommungårdens kvarter och trähusen på Linnankoskigatan. Detaljplanearbetet för ett eventuellt campingområde i Staffas kommer i gång med en behovsutredning.

Delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna är i beredningsfasen år 2022. I den fastställs de stora linjerna för stadens utveckling. Delgeneralplanen ska bli färdig 2025.

Planläggningsöversikten finns i stadens karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi I den kartbaserade planläggningsöversikten finns planläggningsobjekten på kartan och de beskrivs kort i ord.

Planläggningsöversikten finns på www.borga.fi/planlaggningsoversikt.